Cổng thông tin điện tử Hội Nông Dân tỉnh Kiên Giang

Phong trào khác

Xem với cỡ chữAA

Giải ngân 2 tỷ đồng từ nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân Trung ương ủy thác

(12:59 | 13/08/2021)

Trong 4 ngày, ngày 28/6, ngày 1,7,12/7/2021 Hội Nông dân tỉnh Kiên Giang đã tổ chức giải ngân nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân Trung ương ủy thác với tổng số tiền 2 tỷ đồng thực hiện 4 mô hình dự án tại các huyện Giồng Riềng, Hòn Đất, Kiên Lương và Gò Quao, gồm 48 hộ vay, thời hạn vay mỗi dự án 24 tháng.

Cụ thể gồm dự án Chi Hội Nông dân nghề nghiệp “Nuôi lươn thương phẩm” xã Ngọc Chúc - huyện Giồng Riềng; dự án Tổ hợp tác “Trồng rau màu” xã Mỹ Thuận – huyện Hòn Đất; dự án Hợp tác xã “Nuôi cá mú lồng bè” xã Hòn Nghệ - huyện Kiên Lương; dự án “Trồng khóm kết hợp nuôi tôm sú” xã Vĩnh Phước A – huyện Gò Quao; bình quân mỗi hộ vay của dự án từ 20-100 triệu đồng. Thông qua các dự án đã tạo điều kiện giúp đỡ hội viên nông dân có vốn đầu tư sản xuất, xây dựng mô hình phát triển kinh tế, liên kết doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm, nâng cao thu nhập, góp phần giúp đỡ hộ nghèo vươn lên trong cuộc sống và ổn định tình hình an ninh trật tự ở địa phương.

 

Ảnh: Giải ngân cho hộ vay xã Vĩnh Phước A, huyện Gò Quao, dự án Trồng khóm kết hợp nuôi tôm sú.

 

Với nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân, hoạt động của Hội Nông dân xã nơi thực hiện dự án đã có thêm nguồn lực giúp hội viên phát triển sản xuất, giải quyết việc làm, tăng thu nhập, đồng thời vận động nông dân tham gia tổ chức Hội góp phần tham gia xây dựng nông thôn mới và đẩy mạnh hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân địa phương.

 

Ảnh: Nông dân xã Hòn Nghệ, huyện Kiên Lương nhận tiền giải ngân dự án Nuôi cá lồng bè.

 

Thông qua các buổi giải ngân, các đồng chí lãnh đạo Ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh đã tuyên truyền, quán triệt đến người vay về nguyên tắc, mục đích sử dụng vốn vay, quyền và nghĩa vụ khi vay vốn; yêu cầu Hội Nông dân cấp huyện và cấp xã trực tiếp thực hiện dự án thường xuyên kiểm tra theo dõi dự án, phối hợp tổ chức tập huấn kỹ thuật, hướng dẫn kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh cho người vay để phát huy hiệu quả nguồn vốn.

Thanh Bình-Quỹ HTND