Cổng thông tin điện tử Hội Nông Dân tỉnh Kiên Giang

Môi trường

Xem với cỡ chữAA

An Minh Tổ chức Lễ phát động ra quân thực hiện các phần việc xây dựng Nông thôn mới tại xã Đông Hưng năm 2019

(15:10 | 30/05/2019)

 

Sáng ngày 13 tháng 5 năm 2019, tại Ủy ban nhân dân (UBND) xã Đông Hưng đã diễn ra lễ phát động ra quân thực hiện các phần việc xây dựng Nông thôn mới tại xã Đông Hưng năm 2019.

 

Năm 2018, Chương trình xây dựng Nông thôn mới của huyện An Minh tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng: Cơ sở hạ tầng nông thôn tiếp tục được đầu tư nâng cấp, xây dựng mới; Các nhiệm vụ trọng tâm (phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập; Xây dựng nếp sống văn hóa; Cải thiện từng bước nâng cao điều kiện sống của các hộ nghèo, hộ cận nghèo) được thực hiện tốt, đạt kết quả cao. Bên cạnh đó, nhận thức và trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân được nâng lên rõ rệt, thể hiện rõ ở việc đã đóng góp, ủng hộ xây dựng Nông thôn mới. Đến cuối năm 2018, toàn huyện có 01 xã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn xã Nông thôn mới (xã Đông Thạnh); bình quân số tiêu chí hoàn thành các xã đạt 15 tiêu chí/xã.

Năm 2019, huyện An Minh phấn đấu có thêm 02 xã: Đông Hưng, Đông Hưng B đạt chuẩn Nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn Nông thôn mới toàn huyện lên 03 xã. Qua đánh giá tính đến cuối năm 2018 xã Đông Hưng đã đạt 11/19 tiêu chí Nông thôn mới. Từ nay đến cuối năm 2019 chúng ta phải phấn đấu hoàn thành đạt thêm 8 tiêu chí nữa: Điện (tiêu chí số 4), Trường học (tiêu chí số 5), Cơ sở vật chất văn hóa (tiêu chí số 6), Hộ nghèo (tiêu chí số 11), Giáo dục và đào tạo (tiêu chí số 14), Y tế (tiêu chí số 15), Môi trường và an toàn thực phẩm (tiêu chí số 17), Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật (tiêu chí số 18).

Việc tổ chức lễ phát động ra quân xây dựng Nông thôn mới góp phần tạo khí thế thi đua sôi nổi trong bà con nhân dân, đồng thời tạo sự đồng thuận, phấn đấu đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí chưa đạt, sớm đưa xã Đông Hưng về đích đạt chuẩn Nông thôn mới theo đúng kế hoạch đã đề ra.

Để đạt mục tiêu trên, đồng chí Nguyễn Văn Phỉ, chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban Chỉ đạo thay mặt Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân trong huyện nêu cao truyền thống đoàn kết, chung sức, đồng lòng, phát huy trí tuệ, nỗ lực cao nhất vượt qua khó khăn, thử thách, ra sức thi đua lập thành tích cao nhất, thực hiện thắng lợi các nội dung thi đua và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, quyết tâm phấn đấu đến cuối năm 2019 xã Đông Hưng được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn xã nông thôn mới.

Hình: Đồng chí Nguyễn Văn Phỉ-Chủ tịch UBND huyện phát động lễ ra quân thực hiện

các phần việc xây dựng Nông thôn mới

 

Trong thời gian tới, các cấp, các ngành tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về Chương trình xây dựng nông thôn mới. Riêng đối với Đảng bộ và nhân dân xã Đông Hưng cần nỗ lực hơn nữa, chung tay, chung sức thực hiện những phần việc của Xã, những phần việc của Ấp, những phần việc của từng hộ gia đình.

Hồng Vân - HND An Minh