Cổng thông tin điện tử Hội Nông Dân tỉnh Kiên Giang

Khoa học công nghệ

Ứng dụng mô hình nuôi ba khía thương phẩm trong táng rừng phòng hộ ven biển

(17:14 | 09/12/2018)

      Để thực hiện tốt công tác chuyển giao các tiến bộ Khoa học kỹ thuật về nuôi trồng thủy sản cho nông dân trong tỉnh. Đồng thời, tạo điều kiện tốt cho nông dân nắm bắt các quy trình kỹ thuật một số đối tượng nuôi có giá trị kinh tế cao như ba khía để nâng cao hiệu quả trong sản xuất, nhằm góp phần vào việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đa dạng hóa sản phẩm. Nâng cao hiệu quả kinh tế trên một đơn vị diện tích canh tác.

 

         Qua việc triển khai mô hình để đánh giá về quy trình kỹ thuật nuôi Ba khía từ xã Bình Giang, huyện Hòn Đất có phù hợp với vùng đất nhiễm mặn ở huyện An Biên hay không; từ đó từng bước nâng cao trình độ chăm sóc và quản lý trong nuôi ba khía, góp phần đưa năng suất cao hơn so với năng suất bình quân chung trong Tỉnh và tiềm năng đất đai trong vùng đối với mô hình nuôi xen ba khía dưới tán rừng.

Description: Description: rungngapman

Ảnh: Điểm ứng dụng mô hình

Để ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật xây dựng mô hình nuôi ba khía dưới tán rừng phòng hộ tại An Biên tỉnh Kiên Giang đạt hiệu quả cao. Sau khi thực hiện, kết quả từ các mô hình sẽ được cán bộ kỹ thuật cùng nông dân đúc kết kinh nghiệm và nhân rộng mô hình ở địa phương và các khu vực lân cận. Từ đó, xây dựng quy trình nuôi và trong quá trình thực hiện, cùng với nông dân trong vùng dự án thu thập số liệu, nhận xét đánh giá nhằm hoàn thiện quy trình kỹ thuật canh tác để áp dụng trong thời gian tới.

 

Ảnh : Ba khía thành phẩm

Để phối hợp cùng với địa phương triển khai mô hình, các nông hộ được chọn có ao nuôi đúng yêu cầu kỹ thuật với diện tích từ 10.000 m và mô hình hỗ trợ con giống, phân vôi là 14.400.000đ cho hộ còn lại hộ dân tự đối ứng kinh phí. Dự án thực hiện trong 06 tháng năm 2018, diễn ra từ  tháng 03/2018 đến tháng 10/2018

Tại Ấp 6 Biển, xã Nam Thái, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang đã chọn hộ ông Lê Minh Kháng triển khai thực hiện mô hình. Sau khi triển khai dự án “ứng dụng Mô hình nuôi thử nghiệm ba khía trên đất nhiễm mặn ven biển” tại ấp 6 Biển, xã Nam Thái, huyện An Biên, tỉnh  Kiên Giang (đơn vị chủ trì Hội nông dân tỉnh Kiên Giang) để tổ chức triển khai thực hiện từ năm 2018. Qua 1 vụ kết quả triển khai thực hiện mô hình trong 6 tháng,  Ba khía đạt tỉ lệ sống trung bình trên 50%, kích cỡ thương phẩm 30 -35 con/kg trở lên, ta tiến hành thu hoạch Ba khía. Kết quả thu được trên 5.714kg/ha  đêm lại lợi nhuận trên 57 triệu đồng.

Qua quá trình ban đầu ứng dụng triển khai mô hình đã đem lại bước đầu hiệu quả, góp phần phát triển đối tượng nuôi mới cho người dân địa phương, nhất là người dân trong vùng rừng phòng hộ ven biển, cung cấp cho thị trường sản phẩm có giá trị kinh tế và dinh dưỡng. Từ đó, giải quyết việc làm cho nông dân, tận dụng thời gian nhàn rỗi để tăng thu nhập trên 01 diện tích cho gia đình.

Ngoài ra đặc biệt có ý nghĩa tích cực trong việc bảo vệ môi trường sinh thái, giúp cân bằng hệ sinh thái động thực vật trong môi trường tự nhiên, giúp khôi phục, bảo tồn và phát triển nguồn giống ngoài tự nhiên; góp phần bảo vệ khu rừng ngập mặn và môi trường sinh thái ở địa phương.

Nuôi ba khía thương phẩm trong rừng phòng hộ là hoàn toàn phù hợp và có thể mở rộng sản xuất trong vùng rừng phòng hộ ven biển của huyện An Biên với đối tượng nuôi mới, dịch bệnh ít xảy ra, ít tốn công chăm sóc, phù hợp với đa số nhân công nhàn rỗi trong gia đình và có thể đem về thu nhập tăng thêm trên 80triệu ha/năm, giải quyết lao động nông nhàn trong gia đình.

Ảnh: Đ/c Doãn Tấn Đạt – PCT HND Tỉnh phát biểu tại buổi hội thảo

Đ.T. Bé Hai - TTDN & HTND Tỉnh