Cổng thông tin điện tử Hội Nông Dân tỉnh Kiên Giang

Khoa học công nghệ

Mô hình trình diễn cây màu theo hướng an toàn năm 2018

(09:53 | 29/10/2018)

   Ngày 25/10/2018: Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ Nông dân tỉnh Kiên Giang phối hợp với Hội Nông dân huyện Tân Hiệp tổ chức hội thảo mô hình trình diễn cây màu theo hướng an toàn tại nhà Ông Lê Hoàng Hai, ấp Thạnh Trúc, xã Thạnh Trị, huyện Tân Hiệp. Dự hội thảo gồm lãnh đạo Trung tâm Dạy nghề & Hỗ trợ nông dân tỉnh, Công ty TNHH Xuân Pương; Ông Trần Minh Hoàng, PCT Hội Nông dân huyện Tân Hiệp;


 

Thời gian thực hiện: Vụ hè thu 2018, chia làm  02 đợt xuống giống;

 

 

Quy mô: Tổng diện tích là 9.000 m2 ha 09 hộ dân tham gia đạt 100% kế hoạch;

Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ Nông dân, hỗ trợ 100% giống và hỗ trợ 30% vật tư; Công ty TNHH Xuân Phương cung cấp giống, vật tư cho  nông dân tham gia mô hình, vật tư với giá ưu đãi, số còn lại Cty  bán trả chậm đến cuối vụ sản xuất không tính lãi.

Qua hội thảo đánh giá năng suất:

Hạng mục

Điểm trình diễn

Đối chứng

Chênh lệch

Năng suất đạt (tấn / 1.000m2)

4.0

3.5

0.5

Giá bán (kg)

4.000đ

4.000đ

 

 

Tổng chi (đồng)

 

7.135.000 đ

7.659.000đ

 

 

Lãi (đồng)

 

8.865.000

7.645.000 đ

1.220.000 đ

 

 

Sản xuất màu theo hướng an toàn, sử dụng sản phẩm sinh học, áp dụng biện pháp quản lý dịnh hại tổng hợp, sử dụng các loại thuốc BVTV sinh học có trong danh mục để phòng trừ các loại dịch hại như; bệnh, sâu và một số côn trùng khác. Từ đó giảm được  dư lượng thuốc BVTV và dư lượng Nitrat trong dưa, góp phần bảo vệ sức khỏe cho người tiêu dùng; từng bước phát triển nông nghiệp sạch để nâng cao khả năng cạnh tranh.

 

 

Mục tiêu; chuyển giao quy trình canh tác dưa leo theo hướng an toàn sinh học gắn với mục tiêu xây dựng hệ canh tác bền vững, bảo vệ môi trường, đảm bảo an toàn thực phẩm, tăng giá trị thương phẩm, bán được giá cao, tăng lợi nhuận, giảm giá thành sản xuất trên đơn vị diện tích.

Thuận Lợi - HND Tân Hiệp