Cổng thông tin điện tử Hội Nông Dân tỉnh Kiên Giang

Khoa học công nghệ

Xem với cỡ chữAA

HỘI THẢO KHOA HỌC VỀ ĐỊNH HƯỚNG, GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG NGHỀ NUÔI CHIM YẾN TẠI TỈNH KIÊN GIANG

(10:19 | 06/12/2019)

 

Sáng ngày 28/11/2019, tại Sở Khoa học và công nghệ tỉnh Kiên Giang tổ chức hội thảo khoa học về định hướng, giải pháp pháp triển bền vững nghề nuôi chim yến tại tỉnh năm 2019.

 

Đối tượng tham gia hội thảo: Về cấp Trung ương có đại diện Bộ khoa học và công nghệ.Về cấp tỉnh: Đại diện Thường trực Uỷ ban nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Sở Du lịch; Sở Công Thương.Về cấp huyện: Đại diện Thường trực Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố. Đại diện Phòng Kinh tế, Phòng Nông nghiệp; Hội Nông dân các huyện, thành phố. Các nhà khoa học, chuyên gia trong nước. Đại diện các hộ nuôi chim yến trên địa bàn Thành phố Rạch Giá.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã được nghe các diễn giả báo cáo 08 bài tham luận sau: 1. Báo cáo đề dẫn Hội thảo khoa học “Định hướng và giải pháp phát triển bền vững nghề nuôi chim yến tại tỉnh Kiên Giang”; 2. Định hướng và giải pháp phát triển bền vững nghề nuôi chim yến tại tỉnh Kiên Giang; 3. Khoa học và công nghệ phục vụ phát triển ngành hàng Yến Sào; 4. Quy hoạch phát triển bền vững nghề nuôi chim yến ở tỉnh Kiên Giang theo hướng tiếp cận tư duy hệ thống trong sinh học; 5. Giải pháp bảo vệ và phát triển quần thể chim yến; 6. Một số vấn đề cần quan tâm về dẫn dụ chim yến; 7. Từ thực trạng nuôi chim yến địa bàn tỉnh Kiên Giang, đề xuất xây dựng sản phẩm du lịch mới; 8. Cần có một tổ chức gắn kết những người nuôi chim yến tỉnh Kiên Giang để cùng nhau phát triển.

Yêu cầu đặc biệt quan trọng của hội thảo lần này là bên cạnh việc thu thập thông tin về phát triển bền vững nghề nuôi chim yến tại tỉnh Kiên Giang, chúng ta cùng xây dựng chiến lược phát triển nghề nuôi chim yến tại tỉnh Kiên Giang tới năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030. Điều tra, nghiên cứu qui hoạch các khu bảo tồn thiên nhiên cho loài chim yến có giá trị kinh tế, bảo tồn lưu giữ nguồn gen quí hiếm, giải pháp nguồn thức ăn, môi trường sinh thái nhà yến, quy hoạch các vùng, làng nghề nuôi chim yến tại các tỉnh, thành phố trên toàn quốc.

THANH TUẤN-HND KIÊN LƯƠNG