Cổng thông tin điện tử Hội Nông Dân tỉnh Kiên Giang

Dạy nghề - việc làm

TẬP HUẤN KỸ THUẬT NUÔI TRÙN QUẾ XÃ MINH HOÀ

(10:58 | 31/05/2019)

 

Thực hiến Kế hoạch phối hợp Liên tịch giữa Hội Nông dân và Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Châu Thành về thực hiện mô hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. Sau khi tham quan mô hình nuôi trùn quế tại HTX Nông nghiệp Thuận Thới, xã Thuận Thới, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long.

 

Sáng ngày 27/5/1019, Hội Nông dân phối hợp với Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Châu Thành tổ chức tập huấn kỹ thuật nuôi trùn quế tại ấp Minh Hưng, xã Minh Hoà, huyện Châu Thành.

Thành phần tham dự có hơn 20 người là cán bộ Hội Nông dân, Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện; Ban Thực thi và nông dân nuôi bò 2 xã Giục Tượng và Minh Hoà thuộc Chương trình cho vay bò giống sinh sản. Kinh phí tập huấn từ nguồn kinh phí sự nghiệp nông nghiệp huyện.

Lớp tập huấn được Tiến sĩ Nguyễn Văn Thảo, Giám đốc HTX Nông nghiệp Thuận Thới, xã Thuận Thới, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long tập huấn kỹ thuật chăn nuôi bò, lấy phân ủ nuôi trùn quế làm thức ăn cho gia cầm, cá và phụ phẩm phân bò ủ hoai sử dụng lại trồng rau xanh. Đây là mô hình khép kín, mang tính bền vững trong sản xuất nông nghiệp, có ý nghĩa và hiệu quả kinh tế cao.

Theo đó, trùn quế sẽ được HTX Nông nghiệp Thuận Thới bao tiêu sản phẩm. Hội Nông dân huyện sẽ tiến hành khảo sát các hộ đủ điều kiện đăng ký tham gia mô hình. Dự kiến giữa tháng 6/2019 sẽ thả giống trùn quế.

Thanh Liêm- HND CHÂU THÀNH