Cổng thông tin điện tử Hội Nông Dân tỉnh Kiên Giang

Dạy nghề - việc làm

NGUỒN VỐN QUỸ HỖ TRỢ NÔNG DÂN TỈNH KIÊN GIANG GIÚP HỘI VIÊN, NÔNG DÂN PHÁT TRIỂN NUÔI TÔM - CUA

(16:32 | 17/12/2019)

 

Chiều ngày 11/12/2019, tại ấp Hòn Trẹm, xã Bình An, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang. Ban điều hành Quỹ hỗ trợ Nông dân huyện Kiên Lương giải ngân nguồn vốn tỉnh cho dự án Nuôi Tôm - Cua xã Bình An.

 

Tham gia giải ngân: Về cấp huyện có đồng chí Ngô Sện, Chủ tịch Hội Nông dân huyện - Giám đốc Ban điều hành Quỹ hỗ trợ Nông dân huyện. Các đồng chí trong Ban điều hành Quỹ hỗ trợ Nông dân huyện. Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Bình An. Đại diện lãnh đạo ấp Hòn Trẹm, Chủ dự án và 10 hộ vay vốn, với số tiền vay là 300.000.000 đồng.

Ấp Hòn Trẹm, xã Bình An rất thích hợp cho việc nuôi trồng thủy sản. Nhìn chung, khí hậu địa phương thuận lợi cho việc nuôi trồng thủy sản và sinh hoạt của nhân dân, ít thiên tai, thời tiết ôn hòa. Nhiều mô hình nuôi trồng thủy sản ngày càng thu hút đông đảo nông dân tham gia. Từ đó, giải quyết được nhiều lao động nhàn rổi, góp phần giảm nghèo ở địa phương. Tuy nhiên cũng còn không ít khó khăn về đời sống, nhiều hộ thiếu vốn cải tạo ao nuôi, để phát triển kinh tế hộ gia đình.

Để tạo điều kiện giúp nông dân trong xã tiếp cận với tiến bộ kỹ thuật mở rộng diện tích nuôi trồng thủy sản, nâng cao thu nhập. Xây dựng thành công Tổ hợp tác nuôi trồng thủy sản, đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm và đảm bảo vệ sinh môi trường.

Ảnh: đồng chí Ngô Sện quán triệt mục đích, yêu cầu của việc vay vốn Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh

Phổ biến trao đổi học hỏi kinh nghiệm nuôi Tôm - Cua đảm bảo chất lượng theo hướng sản xuất hàng hóa tạo công ăn việc làm cho 10 hộ nông dân với 50 ngày công lao động, nâng cao đời sống cho nông dân và khuyến cáo nhân rộng trên địa bàn huyện.

Thu hút được đông đảo nông dân tham gia vào Hội, trong đó kết nạp từ 10 hội viên mới trở lên. 100% hộ tham gia dự án đóng góp xây dựng Quỹ Hỗ trợ nông dân mức thấp nhất là 100.000 đồng/năm. Thông qua dự án, vận động từ 80% số hộ nông dân trong xã đóng góp xây dựng Quỹ hỗ trợ nông dân mỗi hộ ít nhất là 100.000 đồng/năm. 

THANH TUẤN-HND KIÊN LƯƠNG