Cổng thông tin điện tử Hội Nông Dân tỉnh Kiên Giang

Tư vấn pháp luật

Xem với cỡ chữAA

Ra mắt Mô hình Chi hội Nông dân về An ninh trật tự

(23:08 | 23/05/2024)

Ngày 19/4/2024, Hội Nông dân xã Hòn Tre tổ chức Lễ ra mắt Mô hình Chi hội Nông dân ấp I tự quản về An ninh trật tự. Tham dự có đồng chí Nguyễn Thanh Trung, Đảng ủy viên - Chủ tịch Hội Nông dân xã; các đồng chí đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội; thành viên Ban Chỉ đạo phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nông Dân xã và Chi bộ ấp, thành viên Mô hình Chi hội Nông dân ấp I tự quản về an ninh trật tự”.

Mô hình Chi hội Nông dân ấp I, tự quản về an ninh trật tự gồm có 08 thành viên, được phát động thành lập và hướng dẫn hoạt động nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của nhân dân trong công tác đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội.

 

Ảnh: Chi hội Nông dân ấp I tự quản về an ninh trật tự ra mắt, nhận nhiệm vụ.

 

Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động mọi tầng lớp nhân dân tham gia đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng ngừa vi phạm pháp luật ở địa phương. Quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, những quy định, quy ước của địa phương để tuyên truyền giáo dục nhân dân nâng cao ý thức chấp hành, tự giác trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân, cùng nhau đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, tạo điều kiện cho nhân dân sản xuất, kinh doanh phát triển kinh tế, giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Thanh Trung-HND Hòn Tre (KH)