Cổng thông tin điện tử Hội Nông Dân tỉnh Kiên Giang

Văn hóa -thể thao

Xem với cỡ chữAA

Xã Hòn Nghệ phát triển các loại hình du lịch biển kết hợp nghĩ dưỡng

(11:38 | 26/06/2020)

Trong thời gian qua, xã Hòn Nghệ đã được huyện, tỉnh quan tâm đầu tư xây dựng các công trình lớn góp phần tạo đà phát triển nhanh của xã, đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ sinh hoạt, sản xuất, việc giảng dạy, học tập và chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân, cũng như nơi làm việc của các cơ quan nhà nước, với tổng kinh phí trên 27 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, xã còn được quan tâm đầu tư lưới điện quốc gia, hiện mạng lưới điện bao phủ 100% hộ dân trên địa bàn xã; mạng lưới bưu chính viễn thông luôn được đầu tư phát triển, đảm bảo nhu cầu thông tin liên lạc của Nhân dân và phục vụ cho hệ thống chính trị trong chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế xã hội. Công tác giáo dục và đào tạo được được tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học, trong nhiệm kỳ đã đầu tư xây mới 6 phòng học, sữa chữa 4 phòng và trang thiết bị phục vụ giáo dục với tổng số tiền 6,3 tỷ đồng, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu giảng dạy và học tập...

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm, các loại hình kinh tế tập thể tuy có phát triển nhưng quy mô còn nhỏ, hiệu quả hoạt động thấp. Việc triển khai xây dựng nông thôn mới tuy đạt nhưng sự thay đổi chưa nhiều, ý thức bảo vệ môi trường của một bộ phân nhân dân chưa cao. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao chưa được tổ chức thường xuyên và chưa thành phong trào rộng khắp; cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học còn thiếu. Năng lực lãnh đạo của một số chi bộ thiếu toàn diện, còn lúng túng trong việc đổi mới nội dung nâng cao chất lượng sinh hoạt, nhất là sinh hoạt chuyên đề. Chất lượng hoạt động của đại biểu hội đồng nhân dân xã nâng lên chưa nhiều. Công tác vận động quần chúng chậm đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động, chưa chủ động nắm bắt kịp thời những vấn đề bức xúc, nảy sinh trong nhân dân để tham mưu với cấp ủy có chủ trương, biện pháp giải quyết...

 

 

Ảnh: vận chuyển hàng hóa từ đất liền ra đảo.

 

Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp khai thác tốt tiềm năng, lợi thế, huy động các nguồn lực để phát triển kinh tế nhanh và bền vững. Quan tâm xây dựng, phát triển kinh tế tập thể trên các lĩnh vực; đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, liên doanh, liên kết đảm bảo đầu ra sản phẩm cá lồng bè, nhằm nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho nhân dân. Đồng thời, kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hóa - xã hội. Thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Xây dựng lực lượng dân quân đảm bảo chỉ tiêu và chất lượng; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững mạnh. Đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc; nhân rộng mô hình tổ nhân dân tự quản không tội phạm và tệ nạn xã hội; phát động nhân dân tham gia phòng ngừa, tố giác, cảm hóa, giáo dục tội phạm, tệ nạn xã hội tại cộng đồng dân cư, nhằm giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội để tập trung phát triển kinh tế - xã hội.

THANH TUẤN-HND KIÊN LƯƠNG