Cổng thông tin điện tử Hội Nông Dân tỉnh Kiên Giang

Thông tin truyền thông

Xem với cỡ chữAA

Tuyên truyền kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 – 14/10/2021)

(10:32 | 01/10/2021)

91 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Hội Nông dân và giai cấp nông dân Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh về chính trị, tư tưởng và phát huy truyền thống yêu nước, năng động, sáng tạo trong lao động, đẩy mạnh Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; Phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; Phong trào nông dân tham gia đảm bảo quốc phòng, an ninh…

Để ôn lại truyền thống cách mạng vẻ vang của tổ chức Hội và giai cấp nông dân Việt Nam; cổ vũ, động viên cán bộ, hội viên nông dân ra sức thi đua, phát huy vai trò, trách nhiệm của giai cấp nông dân và Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, xây dựng một nước Việt Nam phồn vinh, hòa bình, thịnh vượng.

Ban biên tập Website Hội Nông dân tỉnh Kiên Giang xin đăng tải toàn văn bản Đề cương Tuyên truyền kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 – 14/10/2021).

Nguồn Trung ương Hội Nông dân Việt Nam

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; DE CUONG TUYEN TRUYEN 91 NAM HOI (L2).doc