Cổng thông tin điện tử Hội Nông Dân tỉnh Kiên Giang

Thông tin truyền thông

Xem với cỡ chữAA

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN VIỆC THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 15, 16, 19 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

(14:41 | 01/10/2021)

Nguồn Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kiên Giang

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; BTGTU 2021-CONG VAN 279 TT CHI THI 15 16 19 (CAT).pdf