Cổng thông tin điện tử Hội Nông Dân tỉnh Kiên Giang

Thông tin truyền thông

Xem với cỡ chữAA

Ký kết hợp tác thực hiện chương trình “An sinh xã hội, phúc lợi cho hội viên, nông dân”

(14:56 | 29/06/2022)

Sáng ngày 26-5, Hội Nông dân tỉnh phối hợp Công ty Bảo hiểm PVI Tây Nam tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác thực hiện chương trình “An sinh xã hội, phúc lợi cho hội viên, nông dân”.

Nội dung thỏa thuận hợp tác giữa Hội Nông dân tỉnh  và Công ty Bảo hiểm PVI Tây Nam được ký kết nhằm hỗ trợ, nâng cao phúc lợi cho hội viên, nông dân, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, quảng bá thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ của bảo hiểm PVI.

 

Ảnh: Đồng chí Doãn Tấn Đạt (hàng đầu, bìa trái) – Phó Chủ tịch phụ trách Hội Nông dân tỉnh và ông Nguyễn Thanh Phong ((hàng đầu, bìa phải) – Giám đốc Công ty Bảo hiểm PVI Tây Nam ký kết thỏa thuận hợp tác “Chương trình an sinh xã hội, phúc lợi cho hội viên, nông dân”.

 

Theo đó, Hội Nông dân tỉnh sẽ tạo điều kiện thuận lợi để Công ty Bảo hiểm PVI Tây Nam giới thiệu và cung cấp tới các cán bộ, hội viên, nông dân các sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ như: Bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự cho bà con nông dân là chủ xe mô tô, xe máy, bảo hiểm con người, bảo hiểm sức khỏe cho người vay vốn, bảo hiểm xây dựng, bảo hiểm bệnh COVID-19 toàn cầu... Thỏa thuận có hiệu lực trong 5 năm kể từ ngày ký.

An Lâm-Báo Kiên Giang