Cổng thông tin điện tử Hội Nông Dân tỉnh Kiên Giang

Thông tin cần biết

Xem với cỡ chữAA

Tiếp tục giảm mức thu phí cho vay Quỹ Hỗ trợ nông dân hỗ trợ hộ vay bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

(08:46 | 21/12/2021)

Hội Nông dân tỉnh Kiên Giang vừa có công văn chỉ đạo Hội Nông dân và Ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân các huyện, thành phố trong tỉnh tiếp tục thực hiện giảm mức thu phí cho vay Quỹ Hỗ trợ nông dân hỗ trợ hộ vay bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trong quý I và quý II năm 2022.

Căn cứ Quyết định số 4682-QĐ/HNDTW ngày 01/12/2021 của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về việc tiếp tục giảm mức thu phí cho vay Quỹ Hỗ trợ nông dân hỗ trợ hộ vay bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Theo đó Hội Nông dân tỉnh Kiên Giang quyết định tiếp tục giảm 10% mức thu phí cho vay nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân Trung ương ủy thác và nguồn vốn tỉnh từ 8,4%/năm xuống 7,56%/năm trong kỳ thu phí quý I và quý II năm 2022.

 

Ảnh: Giải ngân nguồn vốn Quỹ HTND tỉnh cho hộ vay đầu tư Nuôi gà thương phẩm tại xã Minh Hòa-Châu Thành.

 

Đối với nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân cấp huyện, giao Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện xác định mức độ ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 tại địa phương để quyết định mức giảm phí cho vay cho phù hợp, nhưng không vượt quá 15% mức phí đang thực hiện theo quy định của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, nhằm đảm bảo trích lập Quỹ Dự phòng rủi ro và các khoản chi phí cần thiết cho hoạt động của Quỹ Hỗ trợ nông dân theo Thông tư số 69/2013/TT-BTC ngày 21/5/2013 của Bộ Tài chính và các quy định hiện hành.

Thanh Bình-Quỹ HTND