Cổng thông tin điện tử Hội Nông Dân tỉnh Kiên Giang

Thông tin cần biết

Xem với cỡ chữAA

Quyết định 182/QĐ-TTg ngày 20/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Hội Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp đến năm 2023"

(09:52 | 29/02/2024)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; TTg-QĐ phê duyệt Đề án HNDVN tham gia phát triển KTTT trong NN đến năm 2030.pdf