Cổng thông tin điện tử Hội Nông Dân tỉnh Kiên Giang

Dân Vận Chính Quyền

MÔ HÌNH DÂN VẬN KHÉO “SỬA CHỮA NHỎ LỘ GIAO THÔNG NÔNG THÔN”

(16:02 | 25/06/2019)

 

Những năm qua, phong trào bê-tông hóa lộ giao thông nông thôn (GTNT) đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cho xã Vĩnh Hòa huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang. Tuy nhiên, hiện nay nhiều tuyến lộ trên địa bàn xã đang xuống cấp, tạo tâm lý bất an trong việc đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân.

 

Thực hiện kế hoạch số 13/KH-HND ngày 18 tháng 3 năm 2018 của Hội nông dân Vĩnh Hòa về việc đăng ký mô hình Dân vận khéo “Sữa chữa nhỏ lộ giao thông nông thôn” trên địa bàn xã, Hội Nông dân xã đã ra sức tuyên truyền vận động nhân dân chung tay bảo vệ lộ GTNT nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong toàn hệ thống Hội đối với công tác duy tu, bảo dưỡng, trồng cây phân tán, chống sạt lở lộ GTNT. Công tác tuyên truyền, vận động  xây dựng, duy tu bảo quản lộ giao thông nông thôn là nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên của Hội Nông dân các cấp nhằm đưa công tác Hội và phong trào Nông dân hoạt động có hiệu quả và góp phần phát triển kinh tế, văn hóa bền vững trong tình hình mới.

Để đẩy mạnh các phong trào thi đua trong nông dân, tham gia thực hiện thắng lợi các chương trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh ở nông thôn, góp phần đạt một số tiêu chí xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2015 - 2020 và thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Hội đã tham mưu cho Đảng ủy, phối hợp tốt với chính quyền và các ban ngành, đoàn thể, các chi, tổ hội, các chi bộ ấp tăng cường vận động trong cán bộ, hội viên và các tầng lớp nhân dân để đóng góp tiền, hiện vật và ngày công lao động nhằm duy tu bảo quản cầu, lộ GTNT trên địa bàn xã.

Đối tượng vận động là các doanh nghiệp, đại lý, hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, cán bộ, hội viên nông dân và toàn thể nhân dân trong và ngoài xã.

 

 

Hình: hội viên nông dân tham sửa chữa lộ giao thông nông thôn

 

Qua công tác khẩn trương triển khai thực hiện Hội Nông dân xã phối hợp với các ban ngành cấp xã chi, tổ Hội và chi bộ các ấp đã vận động được số tiền là 9.500.000đồng cùng với 45 ngày công lao động, đã sửa chữa được 5km lộ giao thông nông thôn bị hư hỏng như: tuyến đường ấp Khân vê kinh nhỏ, ấp Hòa Bình dài 3km; tuyến kênh Lô 12 đến cầu Vĩnh Tiến dài 2km giúp cho người dân đi lại dễ dàng trong mùa mưa và vận chuyển hàng hóa được tốt hơn.

Ông Trương Văn Sen, Ủy viên Thường vụ Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã cho biết: Việc người dân tự nguyện đóng góp tiền và hiện vật, ngày công lao động để sửa chữa những tuyến lộ bị hư hỏng không những tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại mà còn góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông của xã. Chính quyền địa phương luôn trân trọng sự nỗ lực tự thân của các chi bộ, các tổ nhân dân tự quản, đã phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo và khơi dậy nội lực của dân trong thời điểm điều kiện kinh tế - xã hội còn khó khăn. Chính những con đường này đã nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng nếp sống văn minh nông thôn đạt kết quả cao hơn. Ðây được xem là bước "đột phá" của xã Vĩnh Hòa trong việc phát huy sức mạnh đại đoàn kết, sự chung tay, góp sức của người dân vào công cuộc xây dựng và phát triển quê hương.

 

 

Nguyễn Văn Vô, HND xã Vĩnh Hòa (UMT)