Cổng thông tin điện tử Hội Nông Dân tỉnh Kiên Giang

Văn bản Quy phạm pháp luật


Tổng số văn bản 12

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
2323/CT-UBND Hội nông dân tỉnh Kiên Giang Chỉ thị Các lĩnh vực khác V/v tăng cường công tác phân luồng, tuyển sinh, đào tạo giáo dục nghề nghiệp 03/11/2017
91/KH-UBND Hội nông dân tỉnh Kiên Giang Kế hoạch Thủy sản Thả giống bổ sung một số loài thủy sản vào các ngày lễ lớn, ngày truyền thống ngành thủy sản giai đoạn 2017 - 2020 20/06/2017
247 - TB/HNDT Hội nông dân tỉnh Kiên Giang Thông báo Các lĩnh vực khác V/v treo Quốc kỳ và nghỉ Lễ kỷ niệm 42 năm ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước (30/04/1975) - (30/04/2017) và ngày Quốc Tế Lao động 01/05/2017 25/04/2017
362/QĐ-UBND Hội nông dân tỉnh Kiên Giang Quyết định Các lĩnh vực khác Về việc ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2016 -2020 tỉnh Kiên Giang 21/02/2017
11/2015/QĐ-UBND Chính phủ Báo cáo Các lĩnh vực khác quyết định ban hành công tác thi đua khen thưởng 11/02/2015
29/2014/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ Luật Các lĩnh vực khác Quyết định số 29/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Về tín dụng đối với hộ gia đình và người nhiễm HIV, người sau cai nghiện ma túy, người điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế, người bán dâm hoàn lương 26/04/2014
19/2014/NĐ-CP Chính phủ Báo cáo Các lĩnh vực khác Nghị định số 19/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Ban hành Điều lệ mẫu của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu 14/03/2014