Cổng thông tin điện tử Hội Nông Dân tỉnh Kiên Giang

Phong trào nông dân

Công văn của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về việc hưởng ứng Lời kêu gọi “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19”

(10:55 | 31/03/2020)

nguồn Trung ương Hội Nông dân Việt Nam

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   TW HNDVN-LOI KEU GOI.pdf