Cổng thông tin điện tử Hội Nông Dân tỉnh Kiên Giang

Phong trào nông dân

Xem với cỡ chữAA

Kết quả hoạt động của Hội Nông dân tỉnh Kiên Giang trong 6 tháng đầu năm 2021

(10:17 | 27/09/2021)

Trong 6 tháng đầu năm 2021, Hội Nông dân tỉnh đã có nhiều hoạt động hiệu quả, thể hiện rõ vai trò chủ thể của giai cấp nông dân trong phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của tỉnh.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp gây tâm lý lo lắng, bất an trong hội viên nông dân. Tình hình khô hạn, xâm nhập mặn, dịch bệnh trên gia súc, gia cầm cũng ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống xã hội. Hội Nông dân tỉnh đã lãnh đạo hội viên nông dân vừa phòng chống dịch COVID-19, vừa tập trung sản xuất và xây dựng Hội vững mạnh.

Chỉ đạo các cấp Hội tuyên truyền trong hội viên, nông dân các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, các chỉ thị và văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh phòng chống dịch bệnh COVID-19; bầu cử đại biểu Quốc Hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; các cấp Hội đã phối hợp với  Báo Kiên Giang, Đài Phát thanh truyền hình Kiên Giang và các ban ngành, đoàn thể tuyên truyền thông qua trang thông tin điện tử của Hội, các buổi tập huấn, hội thảo, sinh hoạt Câu lạc bộ tổ chức được 2.087 buổi cho 129.274 lượt hội viên nông dân tham dự.

Một trong những hoạt động trọng tâm của Hội, đó là công tác xây dựng, củng cố tổ chức Hội, nâng cao chất lượng và hiệu quả Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; Vận động nông dân tích cực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và bảo vệ môi trường; Đổi mới và nâng cao hiệu quả các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, dịch vụ, đào tạo nghề cho nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh. Kết quả các cấp Hội đã phát triển được 6.579 hội viên mới đạt 73,1% chỉ tiêu giao, nâng tổng tổng số hội viên hiện có trên địa bàn là 158.546 hội viên. Đào to, bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng, phương pháp, nghiệp vụ công tác Hội và cập nhật kiến thức mới cán bộ cho 265 đồng chí; phát động và đăng ký danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi năm 2021, 134.326 hộ, đạt 101,9% kế hoạch; Các cấp Hội vận động thành lập được 22 Hợp tác xã làm ăn có hiệu quả đạt 146%; 27 Tổ hợp tác 19,28%; thành lập mới 10 chi Hội nghề nghiệp đạt 66,66%, 21 tổ Hội nghề nghiệp đạt 15% chỉ tiêu; đăng ký được 106 công trình tham gia xây dựng nông thôn mới đạt 75,71% chỉ tiêu; 102 mô hình Hội Nông dân tham gia bảo vệ môi trường đạt 72,85% chỉ tiêu. Các cấp Hội tuyên truyền vận động hộ hội viên nông dân sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm đăng ký, cam kết đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm kết quả có 70.183hộ đăng ký đạt 77,98% chỉ tiêu; Vận động đóng góp 1.038 ngày công lao động; sửa chữa 47 km đường, sửa chữa làm mới 91 cây cầu; phối hợp cất được 29 căn nhà đại đoàn kết, đạt 48,33% tổng số tiền 5,6 tỷ đồng; Giúp đỡ 84 hộ nông dân nghèo, hộ có hoàn cnh khó khăn đ giúp họ vươn lên thoát nghèo, đạt 42%; tuyên truyền, vận động được hội viên, nông dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 71,93%.

 

Ảnh: Cảnh buổi sinh hoạt chuyên đề hỏi – đáp về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu  Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 khu phố 6, phường An Bình (TP. Rạch Giá).

 

Phối hợp Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức tổng kết Đề án “Thành lập Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2013 - 2020”. Tổ chức họp tổng kết 02 Ban Chỉ đạo phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi năm 2020, triển khai kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi năm 2021 và Chương trình hỗ trợ cho vay bò cái giống sinh sản của Quỹ Thiện Tâm - Tập đoàn VinGroup năm 2020.

Để hỗ trợ cho hội viên nông dân trong việc tạo nguồn lực, phát triển sản xuất; Hội tiếp tục gắn kết với các Ngân hàng Thương mại và Ngân hàng Chính sách xã hội cho nông dân vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh. Tổng dư nợ của các chương trình tín dụng chính sách là 1.279.312 triệu đồng gồm 1.058 Tổ TK&VV, với 48.488 hộ còn dư nợ. Tăng trưởng Quỹ Hỗ trợ nông dân: 718.327.000đ, đạt 34,7%; Tổng nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân toàn tỉnh đến nay đạt được 40.344 triệu đồng.

Phối hợp với Tập đoàn Thủy sản Bồ Đề đã triển khai 40 lớp tập huấn chuyển giao tại 05 huyện với khoảng 2.500 nông dân tham dự; xây dựng mô điểm với 160 ha cho 160 hộ nông dân. Tập đoàn Thủy sản Bồ Đề đã hỗ trợ 39.400 lít sản phẩm bổ sung cho chương trình Bồ Đề - Mother Water cho bà con nông dân trong vùng nuôi tôm quảng canh, vùng nuôi Tôm - Lúa, tổng kinh phí hơn 5 tỷ đồng.

Song song với đó, các cấp Hội Nông dân tỉnh Kiên Giang đã luôn tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cho 100% hội viên nông dân nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng trước âm mưu thủ đoạn “Diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch; Các cấp Hội xây dựng và duy trì 90/140 mô hình tự quản về an ninh, trật tự đạt 64,28% chỉ tiêu.

Trong 16 chỉ  tiêu tỉnh giao cho Hội Nông dân các huyện, thành phố năm 2021, hiện đã có nhiều chỉ tiêu đạt và vượt. Thời gian tới, tuỳ tình hình dịch bệnh Hội Nông dân tỉnh Phối hợp Trung ương Hội, Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, ngành và Ủy ban nhân dân thành phố Phú Quốc tổ chức  Festival kinh tế biển Việt Nam – Phú Quốc – Kiên Giang; Tổ chức hội nghị tổng kết phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 5 năm (2016 – 2021) theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo tỉnh; Xây dựng Chương trình phối hợp với Sở Khoa học – công nghệ, Liên minh Hợp tác xã tỉnh trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới. Rà soát và củng cố, kiện toàn các Tổ hợp tác, Hợp tác xã do Hội Nông dân vận động thành lập gắn với đầu tư các nguồn vốn để phát triển nhân rộng.

Tiến Nhân-Văn phòng HND tỉnh