Cổng thông tin điện tử Hội Nông Dân tỉnh Kiên Giang

Phong trào nông dân

Xem với cỡ chữAA

THÔNG QUA KẾ HOẠCH HỘI THI “NHÀ NÔNG ĐUA TÀI” NĂM 2022

(15:37 | 25/02/2022)

Ngày 18/02/2022, Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện Kiên Lương (Kiên Giang), Tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch số 81-KH/HNDH, ngày 19/01/2022 của Ban chấp hành Hội Nông dân huyện về việc tổ chức Hội thi “Nhà nông đua tài” năm 2022. Đồng chí Ngô Sện, Huyện uỷ viên - Chủ tịch Hội Nông dân huyện Kiên Lương chủ trì hội nghị.

Theo kế hoạch Hội thi “Nhà nông đua tài” năm 2022 của Hội Nông dân huyện Kiên Lương, dự kiến trong tháng 3/2022. Hội thi là một hoạt động chính trị trong hệ thống Hội, nhằm góp phần tuyên truyền cho cán bộ, hội viên nông dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; Nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên nông dân trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới; Nâng cao kiến thức khoa học, kỹ thuật cho cán bộ, hội viên nông dân, áp dụng vào đời sống và sản xuất. Đây cũng là hoạt động thiết thực của các cấp Hội và hội viên nông dân chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và của Hội trong năm 2022, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân huyện, nhiệm kỳ 2018 - 2023; Nghị quyết Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 

Ảnh: Đồng chí Giang Văn Thôm (đứng), Chủ tịch Hội Nông xã Hòa Điền trao đổi ý kiến tại Hội nghị.

 

Tạo điều kiện đẩy mạnh công tác Hội và phong trào nông dân, đặc biệt là Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, phong trào nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới; Tạo điều kiện cho cán bộ, hội viên nông dân trong huyện có cơ hội giao lưu, học hỏi, kinh nghiệm, chia sẽ trong công tác Hội và phong trào nông dân, trao đổi kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh, tiếp cận và ứng dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào đời sống và sản xuất.

Phát biểu kết thúc hội nghị, đồng chí Ngô Sện, Huyện uỷ viên - Chủ tịch Hội Nông dân huyện yêu cầu Hội cơ sở báo cáo cấp ủy, chính quyền cùng cấp quan tâm, hỗ trợ kinh phí và thành lập đội để tham dự Hội thi. Phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện  theo dõi, kiểm tra việc chuẩn bị và tiến hành Hội thi theo kế hoạch đề ra.

Thanh Tuấn-HND Kiên Lương