Cổng thông tin điện tử Hội Nông Dân tỉnh Kiên Giang

Văn Bản Đại Hội

Xem với cỡ chữAA

(476-QĐ/HNDT) Quyết định Thành lập Ban Tổ chức Đại hội Đại biểu Hội Nông dân tỉnh Kiên Giang khóa IX, nhiệm kỳ ( 2018 - 2023)

(08:26 | 17/04/2017)

Hội Nông Dân Tỉnh

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 476-QD-HNDTpdf_(Thanh_lap_BTC_Dai_hoi)_20170417034926967960.pdf