Cổng thông tin điện tử Hội Nông Dân tỉnh Kiên Giang

Nông thôn mới

Xem với cỡ chữAA

Trang bị kiến thức, chính sách, quyền và nghĩa vụ khi tham gia vào Hợp tác xã

(09:06 | 25/02/2022)

Thực hiện kế hoạch số 149/KH-UBND, ngày 29/10/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Kiên Hải về việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 của huyện Kiên Hải.

Ngày 17/2/2022, Ủy ban nhân dân xã Hòn Tre (Kiên Hải), phối hợp với Phòng Nông nghiệp, Hội Nông dân huyện và Hội Nông dân xã Hòn Tre tổ chức lớp tập huấn trang bị kiến thức, chính sách, quyền và nghĩa vụ khi tham gia vào Hợp tác xã, cho các thành viên Tổ hợp tác “Hồ tiêu”, tại ấp 3, xã Hòn Tre.

Tham dự tập huấn có đồng chí Dương Thanh Quang, Trưởng phòng Kế hoạch chính sách Liên minh Hợp tác xã tỉnh; đồng chí Đặng Tùng Long, Phó phòng Nông nghiệp huyện; đồng chí Võ Minh Đoan, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện; đồng chí Lăng Mạnh Hùng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hòn Tre và cùng với các thành viên Tổ hợp tác “Hồ tiêu”.

 

Ảnh: Các thành viên Tổ hợp tác “Hồ tiêu”, tại ấp 3, xã Hòn Tre tham gia tập huấn.

 

Các thành viên Tổ hợp tác, được cán bộ Liên minh Hợp tác xã tỉnh giới thiệu, triển khai một số kiến thức, chính sách, quyền và nghĩa vụ khi tham gia vào Hợp tác xã. Đồng thời, cũng là dịp để các thành viên Tổ hợp tác trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhằm góp phần nâng cao nhận thức cho các thành viên Tổ hợp tác về các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Qua đó, đã trang bị cho các thành viên Tổ hợp tác tham gia tập huấn nắm rõ thêm những kiến thức cơ bản về quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước và làm cơ sở tiền đề cho việc Thành lập Hợp tác xã “Hồ tiêu”, sau này đảm bảo hoạt động đúng theo Luật Hợp tác xã năm 2012, góp phần nâng cao tiêu chí số 13 về hình thức tổ chức sản xuất trong xây dựng nông thôn mới nâng cao trên địa bàn xã Hòn Tre năm 2022.

Minh Đoan-HND Kiên Hải