Cổng thông tin điện tử Hội Nông Dân tỉnh Kiên Giang

Đối nội

Xem với cỡ chữAA

ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 60 NĂM PHONG TRÀO ĐỒNG KHỞI (1960 - 2020) VÀ 60 NĂM NGÀY BẾN TRE ĐỒNG KHỞI (17/01/1960 - 17/01/2020)

(15:13 | 02/01/2020)

Nguồn Ban Tuyên giáo Trung ương-Tỉnh ủy Bến Tre

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; BTGTU-HUONG DAN 52 DONG KHOI(CAT).pdf