Cổng thông tin điện tử Hội Nông Dân tỉnh Kiên Giang

Đối nội

ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG QUÂN TÌNH NGUYỆN VÀ CHUYÊN GIA VIỆT NAM TẠI LÀO (30/10/1949 - 30/10/2019)

(14:56 | 06/11/2019)

Nguồn Ban Tuyên giáo Trung ương-Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   CONG VAN 853-BTGTU QUAN TINH NGUYEN.pdf