Cổng thông tin điện tử Hội Nông Dân tỉnh Kiên Giang

Đối nội

ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 30 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM (06/12/1989 - 06/12/2019)

(15:08 | 06/11/2019)

Nguồn Ban Tuyên giáo Trung ương-Hội Cựu chiến binh Việt Nam

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   CONG VAN 853-BTGTU CUU CHIEN BINH.pdf