Cổng thông tin điện tử Hội Nông Dân tỉnh Kiên Giang

Đối nội

Xem với cỡ chữAA

Phổ biến, quán triệt Chỉ thị 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ

(22:52 | 03/09/2019)

 

Vào lúc 13 giờ 30 phút, ngày 7/8/2019, tại Hội trưởng Uỷ ban nhân dân huyện Kiên Lương tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt Chỉ thị 10/CT-TTg, ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

  

Ông Lê Thanh Hưởng - Ủy viên Thường vụ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Kiên Lương chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị còn có lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện, lãnh đạo Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.
         Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe quán triệt nội dung cơ bản của Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 795/UBND-NCPC ngày 25/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong thực hiện công vụ. Theo đánh giá của Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh, những năm qua, các cấp, các ngành, các cơ quan, tổ chức và cán bộ, công chức, viên chức đã tổ chức triển khai nghiêm túc và đạt được kết quả bước đầu, tạo hiệu ứng tích cực trong xã hội. Tuy nhiên, trong nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, ở nhiều ngành, nhiều cấp vẫn còn tình trạng cán bộ, công chức, viên chức vì động cơ cá nhân, lợi dụng chức vụ, quyền hạn, sơ hở của chính sách, pháp luật... sách nhiễu, gây phiền hà, thậm chí tiêu cực, tham nhũng khi thực hiện hoạt động công vụ, gây bức xúc, làm xói mòn lòng tin của người dân.

Ảnh: Quang cảnh Hội nghị triển khai Chỉ thị số 10/CT-TTg

 

Vì vậy, Chỉ thị số 10 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 795 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang tiếp tục cụ thể hóa các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về công tác phòng chống tham nhũng và có những biện pháp, nội dung chỉ đạo quyết liệt, mang tính đột phá; đề cao tính kỷ luật, kỷ cương về tinh thần phục vụ; phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; thể hiện thái độ cương quyết xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, viên chức có hành vi nhũng nhiễu tiêu cực, tham nhũng.

Phát biểu kết luận về vấn đề này, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Kiên Lương Lê Thanh Hưởng đề nghị thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, đoàn thể và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn sau khi tiếp thu các văn bản nêu trên, các đơn vị phải tổ chức triển khai, quán triệt cho cán bộ, công chức, viên chức cơ quan, đơn vị nắm các nội dung của chỉ thị, nhằm nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện; tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc. Đặc biệt, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phải là người gương mẫu, tiêu biểu, đi đầu trong việc thực hiện. Ủy ban nhân dân huyện Kiên Lương cũng giao cho Thanh tra huyện tổ chức các đợt thanh tra theo định kỳ hoặc đột xuất khi phát hiện các dấu hiệu vi phạm, nhằm kịp thời phát hiện, xử lý kịp thời.

 

THANH TUẤN-HND KIÊN LƯƠNG