Cổng thông tin điện tử Hội Nông Dân tỉnh Kiên Giang

Phong trào khác

Hội Nông dân Huyện Kiên Lương sơ kết công tác Hội và phong trào nông dân quý I năm 2019

(14:36 | 05/04/2019)

          Vào lúc 07 giờ 30 phút, ngày 05/4/2019, tại cơ quan Hội Nông dân huyện Kiên Lương. Hội Nông dân huyện tổ chức hội nghị sơ kết công tác Hội và phong trào nông dân quý I năm 2019.

           Đến dự Hội nghị, về cấp huyện có đồng chí Vương Minh Mẫn-HUV-Phó Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy. Các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Hội Nông dân huyện; Chủ tịch Hội Nông dân các xã, thị trấn.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện báo cáo kết quả thực hiện công tác Hội và phong trào nông dân quý I năm 2019. Vụ lúa đông xuân 2018-2019, toàn huyện gieo sạ được 23.500 ha, đạt 100% kế hoạch. Đến nay, đã thu hoạch được khoảng 90% diện tích, năng suất ước đạt 6,5 tấn/ha. Tình hình sản xuất chăn nuôi phát triển ổn định, dịch bệnh trên gia súc, gia cầm được kiểm soát chặt chẽ. Hoạt động tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ khu vực nông thôn gắn với các nghề truyền thống phát triển đa dạng; sản xuất hàng hóa từng bước ổn định gắn với thị trường tiêu thụ trong, ngoài nước, đã đóng góp tích cực vào mục tiêu phát triển kinh tế của huyện nhà.

Nuôi trồng thủy sản: Diện tích 10.830 ha, sản lượng 10.928 tấn. Trong đó: Tôm công nghiệp 762 ha, sản lượng 2.290 tấn; Tôm quảng canh 4.493 ha, sản lượng 605 tấn; cá ngọt lợ 615 ha, sản lượng 813 tấn; cá lồng bè 509 lồng, sản lượng 272 tấn; nhiễm thể 4.881 ha, sản lượng 6.877 tấn.

Khai thác thủy sản: Sản lượng khai thác 15.048 tấn đạt 25,51% kế hoạch. Trong đó: cá các loại 6.395 tấn, tôm các loại 2.935 tấn, mực các loại 2.310 tấn, hải sản khác 2.926 tấn.

Cây Hồ tiêu: Tổng số 126.186 bụi, đến nay thu hoạch được 54.813 bụi, năng suất ước đạt 0,9 kg/bụi.

Trong quý, công tác phát triển hội viên mới được quan tâm, đã phát triển mới được 71 hội viên; có 859 hộ đăng ký nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Vận động quỹ hỗ trợ nông dân được 16 triệu đồng; thu hội phí được 2,5 triệu đồng. Thu hồi 12 dự án tại thị trấn Kiên Lương Kiên Bình, với tổng số tiền là 140 triệu đồng và 12 hộ vay. Thẩm định, giải ngân 02 dự án có tính khả thi cao tại thị trấn Kiên Lương, xã Hòn Nghệ cho 13 hộ vay với số tiền 290 triệu đồng từ nguồn vốn Quỹ HTND của huyện và cơ sở. Tham gia hòa giải được 06 cuộc về tranh chấp đất đai, dân sự, mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân và hôn nhân gia đình… kết quả hòa giải thành 05 vụ, không thành 01 vụ chuyển về trên giải quyết.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Vương Minh Mẫn-HUV-Phó Trưởng ban Dân vận Huyện ủy đánh giá cao những kết quả mà Hội Nông dân huyện Kiên Lương đã đạt được trong quý I năm 2019. Đề nghị Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện thực hiện tốt một số nội dung sau: Tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên, nông dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, trong đó tập trung bám sát vào nhiệm vụ của cấp ủy, chính quyền và của Hội cấp trên. Rà soát các chỉ tiêu thi đua để chỉ đạo thực hiện đạt theo kế hoạch đề ra. Tiếp tục vận động hội viên, nông dân tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện theo kế hoạch đề ra. Tăng cường công tác nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, hội viên, nông dân để có biện pháp giúp đỡ kịp thời, tránh tình hình khiếu kiện, khiếu nại gây mất an ninh trật tự tại địa phương. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát công tác Hội và phong trào nông dân theo Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam. Tiếp tục thực hiện việc giám sát theo Quyết định 217 của Bộ chính trị.

Thanh Tuấn - HND Kiên Lương