Cổng thông tin điện tử Hội Nông Dân tỉnh Kiên Giang

Phong trào khác

Nguồn vốn quỹ hỗ trợ Nông dân huyện Kiên Lương giúp hội viên phát triển chăn nuôi

(09:00 | 26/03/2019)

             Chiều ngày 25/3/2019, tại cơ quan Hội Nông dân Thị trấn Kiên Lương huyện Kiên Lương tỉnh Kiên Giang. Ban điều hành Quỹ hỗ trợ nông dân huyện Kiên Lương giải ngân nguồn vốn huyện cho dự án chăn nuôi tổng hợp. Tham gia giải ngân: Về cấp huyện có đồng chí Nguyễn Thành Thật-Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện-Phó Giám đốc Ban điều hành Quỹ hỗ trợ nông dân huyện. Các đồng chí trong Ban điều hành Quỹ hỗ trợ nông dân huyện. Phó chủ tịch Hội Nông dân Thị trấn, Chủ dự án và 05 hộ vay vốn, với số tiền 100.000.000 đồng.

 

 

 

 

 

 

Ảnh: buổi quán triệt mục đích, yêu cầu của việc vay vốn Quỹ hỗ trợ nông dân

 

 

 

Thị trấn Kiên Lương là Trung tâm kinh tế-chính trị-văn hóa-xã hội-quốc phòng an ninh của huyện Kiên Lương, có diện tích tự nhiên là 3,679.90 ha, dân số 8.408 hộ với 33.657 nhân khẩu. Những năm gần đây nhờ nắm bắt những tiến bộ khoa học kỹ thuật áp dụng vào sản xuất, chăn nuôi đạt năng suất và sản lượng, tăng thu nhập kinh tế gia đình, góp phần xây dựng quê hương đất nước giàu mạnh. Nhiều mô hình chăn nuôi ngày càng thu hút đông đảo nông dân tham gia, từ đó giải quyết được nhiều lao động nhàn rỗi, góp phần giảm nghèo ở địa phương.

Tuy nhiên bên cạnh những mặt thuận lợi cũng còn không ít khó khăn về đời sống kinh tế do nhiều hộ thiếu vốn cải tạo và chăn nuôi, để phát triển kinh tế hộ gia đình, mặt khác hộ nghèo theo tiêu chí mới của thị trấn cũng tăng. Để tạo điều kiện giúp nông dân trong thị trấn tiếp cận tiến bộ kỹ thuật mở rộng chăn nuôi, nâng cao thu nhập, giảm tỷ lệ hộ nghèo. Hội Nông dân thị trấn lập dự án đầu tư Chăn nuôi tổng hợp. 

Thông qua dự án nhằm phổ biến trao đổi học hỏi kinh nghiệm chăn nuôi, đảm bảo chất lượng theo hướng sản xuất hàng hóa tạo công ăn việc làm cho 05 hộ nông dân với 60 ngày công lao động, nâng cao đời sống cho nông dân và khuyến cáo nhân rộng trên địa bàn huyện.

Thu hút được đông đảo nông dân tham gia vào Hội, trong đó kết nạp từ 05 hội viên mới trở lên. 100% hộ tham gia dự án đóng góp xây dựng Quỹ Hỗ trợ nông dân mức thấp nhất là 100.000 đồng/năm. Thông qua dự án, vận động từ 80% số hộ nông dân trong thị trấn đóng góp xây dựng Quỹ hỗ trợ nông dân mỗi hộ ít nhất là 100.000. đồng/năm. 

Thanh Tuấn - HND Kiên Lương