Cổng thông tin điện tử Hội Nông Dân tỉnh Kiên Giang

Phong trào khác

Quan tâm công tác đào tạo đội ngũ cán bộ hợp tác xã

(16:42 | 31/05/2019)

 

Sáng 9-5, Ủy ban nhân dân huyện Tân Hiệp tổ chức hội nghị tổng kết công tác phát triển kinh tế tập thể (KTTT) giai đoạn 2015 - 2019.

 

Giai đoạn 2015-2019, huyện Tân Hiệp đã thành lập mới 5 hợp tác xã, đạt 100% kế hoạch, nâng toàn huyện 59 hợp tác xã, trong đó có 34 hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả, doanh thu bình quân 250 triệu đồng/hợp tác xã, lợi nhuận mỗi năm gần 60 triệu đồng/hợp tác xã. Riêng hợp tác xã tiểu thủ công nghiệp đan đát của huyện thu nhập bình quân mỗi thành viên 3 triệu đồng/tháng. Hiện toàn huyện có 68 tổ hợp tác, giảm  61 tổ hợp tác so năm 2015 do hết thời gian hoạt động và phát triển thành hợp tác xã. Từ nguồn vốn từ các dự án, đề án, vốn lồng ghép từ chương trình xây dựng nông thôn mới, năm 2018, các hợp tác xã đã được hỗ trợ gần 9,2 tỷ đồng để đầu tư hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp. Công tác đào tạo tập huấn lĩnh vực KTTT được chú trọng, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tân Hiệp đã tập huấn cho 950 thành viên Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát, thành viên hợp tác xã và cán bộ ban ngành đoàn thể ấp, xã, huyện; mở 1 lớp trung cấp kế toán với 21 học viên là thành viên hợp tác xã tham gia. Một số nghề truyền thống của huyện được tỉnh công nhận như: Đan đát tre trúc xã Tân Thành, rượu nếp Kinh 5 xã Tân Hiệp A, chầm nón lá xã Thạnh Đông A...

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Văn Đức – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tân Hiệp nhấn mạnh, huyện sẽ tạo mọi điều kiện để các hợp tác xã liên kết với doanh nghiệp nhằm tạo thêm nguồn lực đầu tư phát triển; đề nghị các hợp tác xã thay đổi cách nghĩ, cách làm, tích cực tham gia chuỗi liên kết sản xuất theo hướng đảm bảo hài hòa lợi ích giữa hợp tác xã và doanh nghiệp. Đồng chí Nguyễn Văn Đức đề nghị, ngoài dịch vụ bơm tát, các hợp tác xã cần khai thác tốt tiềm năng, lợi thế để đa dạng hóa các hoạt động dịch vụ nông nghiệp và phi nông nghiệp nhằm đem lại lợi nhuận cao hơn cho thành viên; đồng thời, huy động các nguồn lực tài chính từ các tổ chức, cá nhân có điều kiện để đầu tư sản xuất, phát triển dịch vụ…; các ngành có liên quan quan tâm công tác đào tạo đội ngũ cán bộ hợp tác xã đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Dịp này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tân Hiệp tặng giấy khen cho 6 tập thể, 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng và phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2015-2019.

Ảnh: Đ/c Nguyễn Văn Đức (bìa phải) - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tân Hiệp trao giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng và phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2015-2019.

 

BÍCH LINH-BAO KIÊN GIANG