Cổng thông tin điện tử Hội Nông Dân tỉnh Kiên Giang

Phong trào khác

NGHIỆM THU MÔ HÌNH “ÁNH SÁNG NÔNG THÔN”

(11:00 | 06/05/2020)

 

Thực hiện kế hoạch số 44-KH/HNDT ngày 6/7/2019 của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Kiên Giang về việc thực hiện chương trình hỗ trợ mô hình xây dựng Nông thôn mới. Đến nay cơ bản 15 huyện, thành phố đã hoàn thành xong các mô hình và đưa vào sử dụng. Các mô hình gồm có Tuyến đường Hoa nông thôn, Tuyến đường điện thắp sáng nông thôn, Hố sử lý rác hộ gia đình.

 

 

Ngày 28/4/2020 vừa qua, Ban kinh tế xã hội Hội Nông dân tỉnh tiến hành kiểm tra nghiệm thu sản phẩm mô hình “Tuyến đường điện thắp sáng nông thôn” tại ấp 10 Huỳnh, xã Đông Hưng, huyện An Minh. Đây là mô hình xây dựng Nông thôn mới, nhằm đạt tiêu chí về cảnh quan, môi trường và đảm bảo an ninh trật tự cho địa phương. Công trình có chiều dài 2.120m được lắp đặt hệ thống điện ánh sáng, cột cờ và cờ nước cho các hộ trên suốt tuyến đường. Tổng kinh phí thực hiện 24 triệu đồng từ nguồn nông thôn mới tỉnh cấp.

 

 Ảnh: Tuyến đường điện Thắp sáng nông thôn ấp 10 Huỳnh, xã Đông Hưng, huyện An Minh

Vật tư hỗ trợ gồm: trụ đèn 3m, bóng dèn Led, dây điện, chao đèn, chuôi đèn, giá đỡ... Bên cạnh đó, Chi tổ Hội đã vận động hội viên nông dân tự lắp đặt các thiết bị điện theo hướng dẫn kỹ thuật.

Kết quả nghiệm thu: Đủ số lượng, đúng quy cách, hoạt động tốt. Đồng ý đưa vào sử dụng và giao cho địa phương quản lý, duy tu, bảo dưỡng.

 

 

Mai Chí-Ban Xây dựng hội