Cổng thông tin điện tử Hội Nông Dân tỉnh Kiên Giang

Phong trào khác

Xem với cỡ chữAA

DỰ ÁN “SƠ CHẾ HẢI SẢN KHÔ SẠCH” XÃ TIÊN HẢI TỪ NGUỒN VỐN QUỸ HỖ TRỢ NÔNG DÂN THÀNH PHỐ HÀ TIÊN

(16:41 | 22/10/2020)

Thực hiện Kế hoạch số 44-KH/HNDT ngày 24/12/2013 của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Kiên Giang về việc triển khai Đề án “Thành lập và hoạt động quỹ hỗ trợ nông dân tại tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2013 - 2020”. Hội Nông dân thành phố Hà Tiên triển khai quán triệt và thực hiện xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án “Thành lập và hoạt động quỹ hỗ trợ nông dân thành phố Hà Tiên giai đoạn 2013 - 2020”.

Được sự quan tâm chỉ đạo của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh, Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố, Ban Điều hành quỹ hỗ trợ nông dân (HTND) thành phố đã tổ chức Hội nghị ra mắt Quỹ HTND và đi vào hoạt động ổn định; Triển khai các Quyết định thành lập Ban Điều hành, Ban Kiểm soát và bổ nhiệm các chức danh kiêm nhiệm Quỹ HTND; kịp thời phổ biến các văn bản liên quan đến các nguồn quỹ.

Năm 2020, Hội Nông dân thành phố tham mưu với Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố về phát triển xây dựng quỹ và được UBND thành phố cấp bổ sung từ nguồn ngân sách cho Ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân thành phố 100 triệu đồng. Ban Điều hành quỹ HTND thành phố chỉ đạo xã Tiên Hải xây dựng thành công mô hình “Sơ chế hải sản khô sạch. Xây dựng Dự án Sơ chế hải sản khô sạch là hết sức cần thiết và thiết thực được đông đảo hội viên nông dân hưởng ứng. Do những năm gần đây dịch vụ du lịch đang phát triển tại xã đảo, để có sản phẩm bán ra làm quà tặng cũng như đa dạng hóa các sản phẩm hải sản khô sạch để phục vụ nhu cầu địa phương và du khách góp phần tạo ra việc làm cho lao động trong xã. Đồng thời, tăng thu nhập kinh tế gia đình, góp phần xây dựng quê hương đất nước giàu mạnh. Nhiều mô hình ngày càng thu hút đông đảo nông dân tham gia, từ đó giải quyết được nhiều lao động nhàn rổi, góp phần giảm nghèo, tạo việc làm cũng như tạo ra sản phẩm đặc trưng ở địa phương. Dự án với tổng chi phí sản xuất 2 năm là 3.144.000.000 đồng gồm: thuê mướn nhân công, cá tươi, gia vị ướp cá, dụng cụ phơi cá… Tổng thu nhập cá khô sạch bán ra sau 2 năm 3.600.000.000đ. Như vậy, thu nhập chung sau 02 năm thực hiện dự án là 456.000.000đ. Bình quân 01 hộ lợi nhuận trên 45,6 triệu đồng.

Nông dân đã có nguồn ra ổn định từ nhiều năm nay từ đầu mối tiêu thụ trong xã và khách du lịch đến tham quan xã đồngthời tranh thủ các cơ quan chức năng giới thiệu sản phẩm làm ra đến cá thương lái tới tận nơi để thu mua, bình quân khoảng 200.000đ/1kg. Mục tiêu của dự án là nâng cao năng suất lao động, tăng thu nhập bình quân cho mỗi hộ từ 3 đến 5 triệu đồng/tháng, giải quyết được việc làm cho 20 lao động tại địa phương. Phổ biến, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm sẻ cá khô đảm bảo chất lượng sạch theo sản xuất hướng hàng hóa tạo công ăn việc làm, nâng cao đời sống cho nông dân và khuyến cáo nhân rộng trên địa bàn xã. Thu hút được đông đảo nông dân tham gia vào Hội, sau 2 năm thực hiện dự án kết nạp từ 10 hội viên mới trở lên. Vận động 100% hộ tham gia dự án đóng góp xây dựng Quỹ Hỗ trợ nông dân mức thấp nhất là 100.000 đồng/năm. Tổ chức lớp tập huấn học hỏi và trao đổi kinh nghiệm trong quá trình thực hiện dự án cho 10 hộ tham gia dự án.

Dự án “Sơ chế hải sản khô sạch” là hết sức cần thiết và là tâm tư, nguyện vọng của các hộ trong xã. Qua đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức cho hội viên, nông dân hiểu về truyền thống của giai cấp nông dân. Củng cố tổ chức Hội vững mạnh, nâng cao chất lượng hội viên, phát triển hội viên mới. Đồng thời, góp phần củng cố tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương, xứng đáng là vai trò trung tâm, nồng cốt trong các phong trào hành động cách mạng ở địa phương.

Huy Quỳnh-HND Hà Tiên