Cổng thông tin điện tử Hội Nông Dân tỉnh Kiên Giang

Phong trào khác

Xem với cỡ chữAA

Hỗ trợ hội viên, nông dân phát triển nghề Nuôi cá lồng bè từ nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh

(15:26 | 17/06/2022)

Thực hiện Quyết định số 431-QĐ/HNDT, ngày 08/3/2022 của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Kiên Giang về việc phê duyệt dự án vay vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh, thực hiện dự án “Nuôi cá lồng bè” tại xã Lại Sơn, huyện Kiên Hải.

Ngày 16/3/2022 Ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân huyện Kiên Hải tổ chức giải ngân dự án nuôi cá lồng bè xã Lại Sơn, từ nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân của Hội Nông dân tỉnh Kiên Giang, với số tiền 400 triệu đồng, gồm 10 hộ vay, thời gian vay 27 tháng.

Tham gia giải ngân có đ/c Nguyễn Văn Đượm, Chủ tịch Hội Nông dân huyện; đ/c Phan Thành Văn, Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện kiêm Giám Đốc Ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân huyện; Chủ tịch Hội Nông dân xã Lại Sơn; cùng 10 hộ tham gia dự án.

Thông qua dự án, mỗi hộ được vay 40 triệu đồng để tạo điều kiện giúp hội viên, nông dân xã Lại Sơn tiếp cận với nguồn vốn đầu tư vào sản xuất, từng bước nâng cao thu nhập cho hội viên nông dân trong xã. Dự án “Nuôi cá Bớp trong lồng bè” nhằm xây dựng mô hình tổ nông dân liên kết phát triển sản xuất tạo công ăn việc làm cho 10 hộ hội viên, nông dân, trong thời gian tới tiếp tục nhân rộng và phát triển mô hình trên địa bàn huyện Kiên Hải.

 

Ảnh: Đ/c Phan Thành Văn, Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện kiêm Giám đốc Ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân huyện quán triệt đến các hộ vay vốn về mục đích ý nghĩa hoạt động Quỹ.

 

Tại buổi giải ngân, đ/c Phan Thành Văn - Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện kiêm Giám đốc Ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân huyện quán triệt đến các hộ vay vốn về mục đích ý nghĩa hoạt động Quỹ HTND cũng như quyền và nghĩa vụ của hộ vay khi tham gia dự án.

Minh Đoan-HND Kiên Hải