Cổng thông tin điện tử Hội Nông Dân tỉnh Kiên Giang

Môi trường

Xem với cỡ chữAA

SƠN HẢI TỪNG BƯỚC VƯƠN MÌNH KHỞI SẮC

(15:52 | 09/04/2020)

 

Với sự quyết tâm, nỗ lực của chính quyền và nhân dân trên địa bàn, trong năm 2019 vừa qua xã đảo Sơn Hải, huyện Kiên Lương đã có nhiều bước tiến khởi sắc trong phát triển kinh tế - xã hội, đây là tiền đề quan trọng để xã đảo này tiếp tục phát triển nhiều hơn nữa trong năm 2020. Là một trong 2 xã đảo của huyện Kiên Lương, cách trung tâm hành chính huyện khoảng 10 km, xã đảo Sơn Hải, huyện Kiên Lương có diện tích tự nhiên là trên 423 ha, xã có 2 ấp gồm Hòn Heo và Hòn Ngang với 669 hộ với hơn 2.500 khẩu.

 

Với vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên của địa phương là xã có nhiều đảo nhỏ nên kinh tế của Sơn Hải được xác định lấy khai thác và nuôi trồng thủy sản làm mục tiêu phát triển, trong đó lấy khai thác xa bờ, nuôi nhuyễn thể hai mảnh vỏ và nuôi cá lồng bè làm trọng tâm. Toàn xã có 206 phương tiện khai thác với tổng công suất 28.094 CV; 2019 vừa qua, tổng sản lượng khai thác được 13.315 tấn, đạt 110,96% so với kế hoạch năm, tăng 3% so với cùng kỳ, trong đó, tôm các loại 3.910 tấn, ghẹ con 5.585 tấn, khai thác khác 3.820 tấn. Về nuôi trồng thủy sản có 116 hộ nuôi với 806 lồng bè, sản lượng thu hoạch năm 2019 được 2.155 tấn, đạt 105,75% kế hoạch năm. Nhờ thực hiện thành công Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, hệ thống cơ sở hạ tầng xã đảo Sơn Hải đã được cải thiện với một diện mạo mới, trung tâm văn hóa, trường học, cầu cảng, đường giao thông nông thôn được đầu tư xây dựng, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ về văn hóa, tinh thần, đi lại của người dân xã đảo. Kéo theo đó là tình hình khai thác và nuôi trồng thủy sản của xã phát triển tương đối toàn diện, tốc độ tăng trưởng khá cao cả về năng suất, chất lượng và hiệu quả, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân xã đảo được nâng cao, thu nhập bình quân đầu người đạt 49,91 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm sâu chỉ còn 0,73%. Ngoài ra, hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố kiện toàn, chất lượng hoạt động của tổ chức đảng, chính quyền và các đoàn thể xã ngày một nâng cao, dân chủ cơ sở được phát huy; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa bàn được bảo đảm.

Trong quá trình thực hiện và hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới, chính quyền xã Sơn Hải cũng rút ra một số bài học kinh nghiệm về tuyên truyền vận động, để mọi người hiểu rõ mục tiêu của xây dựng nông thôn mới là phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng an ninh theo hướng bền vững gắn với bảo vệ môi trường; giúp nâng cao thu nhập và đời sống của người dân khi người dân chính là chủ thể trong xây dựng nông thôn mới…Bên cạnh đó, cấp uỷ đảng, chính quyền phải chủ động triển khai thực hiện, xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện cụ thể cho từng giai đoạn, xác định nhiệm vụ ưu tiên làm khâu đột phá, để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, đồng thời thực hiện tốt việc công khai, dân chủ, dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và giám sát.

Đặc biệt, các phương tiện vận chuyển hành khách ra, vào hàng ngày cũng được tăng lên, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân và du khách đến tham quan, du lịch. Ngoài ra, chính quyền xã đảo Sơn Hải luôn chú trọng đến việc thực hiện an sinh xã hội, chăm lo đến đời sống người dân khi sử dụng ngân sách xã và huy động sự đóng góp của tổ chức, cá nhân kịp thời hỗ trợ cho đối tượng chính sách, các hộ nghèo, hộ khó khăn với tổng số trên 200 triệu đồng; tổ chức xây dựng 1 căn nhà cho hộ nghèo, 1 căn cho gia đình chính sách khó khăn về nhà ở.

 nh: người dân nuôi cá lồng bè xã Sơn Hải cho cá ăn

 

Năm 2020, Sơn Hải sẽ tập trung phát triển khai thác thủy sản xa bờ, chính sách hỗ trợ nguồn vốn đầu tư trang thiết bị hiện đại, liên kết mở các lớp tập huấn, đào tạo cho thuyền trưởng sử dụng các trang thiết bị trong khai thác…Ngoài ra, xã cũng tiếp tục vận động người dân tham gia bám biển; củng cố duy trì thực hiện việc nuôi trồng và khai thác, phấn đấu tổng sản lượng khai thác thủy sản đạt 12.000 tấn các loại, nuôi trồng thủy sản 3.000 tấn.

Đặc biệt, Sơn Hải sẽ đưa vào ứng dụng khoa học công nghệ trong nuôi trồng thủy sản, mở rộng việc liên kết với các cơ quan, doanh nghiệp đưa nguồn giống tốt, thức ăn công nghiệp chất lượng vào nuôi trồng; quy hoạch các vùng nuôi tập trung, rà soát, đánh giá hoạt động của hợp tác xã, tổ hợp tác để sắp xếp, kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động, giảm dần việc nuôi trồng nhỏ lẻ, phân tán. Bên cạnh đó, xã còn chú trọng nâng cao nhận thức trong cộng đồng về bảo vệ môi trường cũng như giáo dục nâng cao nhận thức người dân về vai trò, vị trí chiến lược biển đảo của xã đảo.

THANH TUẤN-HND KIÊN LƯƠNG