Cổng thông tin điện tử Hội Nông Dân tỉnh Kiên Giang

Khoa học công nghệ

Nông dân tăng lợi nhuận hơn 8 triệu đồng/ha nhờ cấy máy

(09:55 | 01/04/2019)

           Vừa qua, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tân Hiệp tổ chức hội thảo đầu bờ đánh giá hiệu quả mô hình sản xuất giống cấp xác nhận áp dụng công nghệ cấy và thu hoạch bằng máy (mô hình) ở nông hộ xã Thạnh Đông A vụ đông xuân 2018-2019. Mô hình được triển khai thực hiện với quy mô 101,1ha, có 30 hộ dân ở ba ấp Kênh 8A, Kênh B và Thạnh An 2, xã Thạnh Đông A tham gia; giống lúa sử dụng là giống cấp nguyên chủng Đài Thơm 8 do Công ty Cổ phần Giống cây trồng miền Nam cung ứng. Sau một vụ sản xuất, đa số hộ tham gia mô hình thực hiện tốt việc khử lẫn giai đoạn trước và sau khi trổ; khu vực triển khai mô hình xuống giống đúng lịch thời vụ, thời tiết thuận lợi nên cây lúa phát triển tốt, ít sâu bệnh hơn ruộng đối chứng; năng suất ước đạt 8-9 tấn/ha.

         Được biết, toàn bộ 101,1ha tham gia mô hình đều được Công ty Cổ phần Giống cây trồng miền Nam bao tiêu đầu ra với giá cao hơn giá thị trường 800 đồng/kg. Qua hạch toán kinh tế, bình quân lợi nhuận các hộ tham gia mô hình đạt 26,1 triệu đồng/ha, cao hơn 8,5 triệu đồng/ha so với lúa sạ thường. Theo đồng chí Trần Minh Vũ - Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tân Hiệp, vụ đông xuân 2018-2019 huyện hỗ trợ nông dân sản xuất 160ha lúa giống bằng phương pháp cấy máy, mức hỗ trợ 3 triệu đồng/ha. Mục tiêu của mô hình là qua các điểm nhân giống sẽ giúp nông dân nắm được kỹ thuật và tạo ra nguồn giống xác nhận, từng bước nâng cao chất lượng lúa gạo tại địa phương; đồng thời, giúp nông dân giảm lượng giống khi gieo cấy, giảm chi phí phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, từ đó giảm chi phí đầu vào, tăng lợi nhuận từ cây lúa. Theo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tân Hiệp, vụ hè thu 2019, huyện tiếp tục vận động người dân sản xuất lúa chất lượng cao bằng phương pháp cấy máy với tổng diện tích 650ha. Toàn bộ lúa hàng hóa và lúa giống từ mô hình sẽ được doanh nghiệp bao tiêu với giá cao hơn thị trường 800 đồng/kg.

Ảnh: Đồng chí Trần Chí Viễn (bìa phải) - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh cùng nông dân xã Thạnh Đông A (Tân Hiệp) tham quan ruộng lúa sản xuất giống bằng phương pháp cấy máy ở ấp Kênh 8B.

Bích Linh