Cổng thông tin điện tử Hội Nông Dân tỉnh Kiên Giang

Khoa học công nghệ

NGUỒN VỐN QUỸ HỖ TRỢ NÔNG DÂN HUYỆN KIÊN LƯƠNG GIÚP HỘI VIÊN, NÔNG DÂN PHÁT TRIỂN KINH TẾ HỘ GIA ĐÌNH

(16:21 | 21/05/2019)

 

Sáng ngày 15/5/2019, tại cơ quan Hội Nông dân xã Dương Hòa, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang. Ban điều hành Quỹ hỗ trợ nông dân huyện Kiên Lương giải ngân nguồn vốn huyện cho dự án chăn nuôi tổng hợp.

 

Tham gia giải ngân: Về cấp huyện có đồng chí Nguyễn Thành Thật - Phó Chủ tịch Hội Nông dân - Phó Giám đốc Ban điều hành Quỹ hỗ trợ nông dân huyện. Các đồng chí trong Ban điều hành Quỹ hỗ trợ nông dân huyện. Phó chủ tịch Hội Nông dân xã, Chủ dự án và 06 hộ vay vốn, với số tiền 180.000.000 đồng.

Dương Hòa là xã ven biển nằm cặp QL80. Xã có diện tích tự nhiên là 416.150,16 ha, dân số 1.124 hộ với 7.678 khẩu. Toàn xã có được 6 chi hội và 44 tổ hội với 830 hội viên, chiếm 72% so với hộ nông nghiệp

Cơ cấu kinh tế của xã chuyển dịch theo hướng: Nuôi trồng và khai thác hải sản. Tổng sản lượng đánh bắt và nuôi trồng thủy sản trong năm đạt là: 4.254 tấn tôm các các loại. Nông dân trong xã luôn năng động, đi đầu trong các phong trào, đoàn kết một lòng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, luôn phấn đấu vượt qua khó khăn, thử thách; khai thác sử dụng tốt các tiềm năng về vốn, đất đai, lao động, việc làm; tiếp thu và ứng dụng tốt các tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ, từng bước nâng cao hiệu quả sản xuất, đời sống vật chất, tinh thần của nông dân từng bước được nâng lên làm thay đổi đáng kể kinh tế nông nghiệp.

Tuy nhiên bên cạnh những mặt thuận lợi cũng còn không ít khó khăn về đời sống kinh tế do nhiều hộ thiếu vốn cải tạo và chăn nuôi, phát triển kinh tế hộ gia đình. Để tạo điều kiện giúp nông dân trong xã tiếp cận tiến bộ kỹ thuật mở rộng chăn nuôi, nâng cao thu nhập, giảm tỷ lệ hộ nghèo. Hội Nông dân xã lập dự án đầu tư Chăn nuôi tổng hợp. 

Thông qua dự án nhằm phổ biến trao đổi học hỏi kinh nghiệm chăn nuôi, đảm bảo chất lượng theo hướng sản xuất hàng hóa tạo công ăn việc làm cho 06 hộ nông dân với 50 ngày công lao động, nâng cao đời sống cho nông dân và khuyến cáo nhân rộng trên địa bàn huyện.

 

Thu hút được đông đảo nông dân tham gia vào Hội, trong đó kết nạp từ 06 hội viên mới trở lên. 100% hộ tham gia dự án đóng góp xây dựng Quỹ Hỗ trợ nông dân mức thấp nhất là 100.000 đồng/năm. Thông qua dự án, vận động từ 80% số hộ nông dân trong thị trấn đóng góp xây dựng Quỹ hỗ trợ nông dân mỗi hộ ít nhất là 100.000. đồng/năm.  

 

THANH TUẤN-HND KIÊN LƯƠNG