Cổng thông tin điện tử Hội Nông Dân tỉnh Kiên Giang

Khoa học công nghệ

An Minh: tổ chức hội thảo khảo sát, đánh giá mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng công nghiệp 2 giai đoạn trong ao, bể lót bạt

(10:32 | 25/06/2019)

 

Nhằm góp phần thực hiện có hiệu quả kế hoạch tái cơ cấu ngành nông nghiệp, tập trung triển khai thực hiện mô hình nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao và từng bước xây dựng các hợp tác xã hoạt động có hiệu quả.

 

Ủy ban nhân dân huyện An Minh, Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể huyện đã xác định sản phẩm chủ lực của huyện An Minh là con tôm. Từ đó xây dựng kế hoạch và triển khai các chính sách hỗ trợ sản xuất, đầu tư nâng cấp, xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn; tích cực chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật ứng dụng vào nuôi thủy sản và tập trung mọi nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới.

Ngày 27/5/2019, Phòng  Nông nghiệp và PTNT huyện đã tổ chức hội thảo về việc khảo sát, đánh giá mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng công nghiệp 2 giai đoạn trong ao, bể lót bạt.  Qua 2 năm triển khai thực hiện năm 2018 và năm 2019 đã xây dựng được 16 mô hình tại 16 hộ trên địa bàn 7 xã, thị trấn gồm: Vân Khánh Đông, Vân Khánh Tây, Đông Hưng A, Đông Hưng B, Đông Hòa, Tân Thạnh và Thị trấn. Với diện tích nuôi từ 500 - 1.100m2 , hộ cho thu hoạch sản lượng tôm thẻ từ 2,3 - 5,1 tấn, lợi nhuận từ 50 triệu - 220 triệu đồng với thời gian khoảng 55 - 65 ngày.

 Ảnh: Quang cảnh hội thảo khảo sát, đánh giá mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng công nghiệp 2 giai đoạn trong ao, bể lót bạt.

Mô hình nuôi tôm chân trắng 2 giai đoạn trong ao lót bạt đáy giúp ta quản lý được thức ăn, tỷ lệ sống của tôm từng giai đoạn (giai đoạn 1 từ 15 - 20 ngày, giai đoạn 2 từ 40 - 60 ngày trở lên), dịch bệnh và các yếu tố môi trường. Mô hình giảm rủi ro, nâng cao tỷ lệ thành công của vụ nuôi, nếu khai thác tốt giúp tăng năng suất tôm nuôi và tăng số vụ nuôi/năm (2 - 3 vụ/năm). Tuy nhiên, vốn đầu tư xây dựng mô hình lớn, người dân ngại đầu tư, hệ thống điện sản xuất có phần chưa đáp ứng nhu cầu, người dân phải có tay nghề kỹ thuật nuôi và phải có sự đam mê.

Hiện nay toàn huyện đã có 8 xã, thị trấn nhân rộng được 37 ao, hồ với 18hộ , diện tích 20 ha  đang thực hiện mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng công nghiệp 2 giai đoạn trong ao, bể lót bạt. Mô hình này đã được tổ chức hội thảo nhân rộng 4 cuộc cho 200 lượt hội viên, nông dân tham gia học tập.

Hồng Vân - HND An Minh