Cổng thông tin điện tử Hội Nông Dân tỉnh Kiên Giang

Người nông dân mới

Xem với cỡ chữAA

Cần quan tâm trang bị kiến thức cho cán bộ, hội viên nông dân Khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp

(11:36 | 29/11/2019)

Thực hiện Kế hoạch số 94/KH-UBND ngày 10/3/2018 và Kế hoạch số 10/KH-UBND, ngày 25/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đến năm 2025. Hội Nông dân tỉnh đã triển khai trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh và trong hệ thống Hội về nội dung nhiệm vụ được giao đến năm 2025. 

 

Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 324-KH/HNDT ngày 20/8/2018 và Kế hoạch số 56-KH/HNDT, ngày 13/9/2019 về tổ chức bồi dưỡng kiến thức khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp cán bộ, hội viên nông dân đến năm 2025.

Trong năm 2019, đã tổ chức 01 lớp tập huấn đào tạo bồi dưỡng kiến thức khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp cho 50 học viên, thời gian tập huấn 04 ngày, từ ngày 06 đến 09/11/2019 tại Trung tâm Hỗ trợ Nông dân và Giáo dục nghề nghiệp tỉnh; đối tượng tham gia tập huấn là Phó Chủ tịch Hội Nông dân cơ sở, Chi Hội trưởng, Chi Hội phó của 15 huyện, thành phố trong tỉnh.

Nội dung tập huấn là tạo động lực cho học viên khởi sự kinh doanh, giúp học viên nhận diện được tố chất kinh doanh bản thân và những công cụ để nhìn người, tìm đối tác kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp; trao cho học viên công cụ để động não hình thành ý tưởng, sàng lọc và phát triển ý tưởng khởi sự kinh doanh; Giúp học viên trải nghiệm quá trình kinh doanh để rút ra những bài học hữu ích trước khi bước vào thế giới kinh doanh, đồng thời hỗ trợ cho học viên hệ thống hóa kiến thức về kinh doanh.

Giáo viên giảng dạy được mời từ Trường Đại học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh, có nhiều kinh nghiệm giảng dạy trong lĩnh vực Khởi nghiệp. Với phương pháp đào tạo chủ yếu vận dụng “phương pháp trải nghiệm” học viên tự tư duy và trải nghiệm các nội dung cần học; Học viên chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm lẫn nhau; Giảng viên đóng vai trò điều phối và tổng kết kết quả, bổ sung kiến thức nền nếu cần, rút ra bài học kinh nghiệm sau khi thực hiện một bài tập tình huấn.

 

Ảnh: học viên thực hành ý tưởng khởi sự kinh doanh

 

Đây là lớp tập huấn mang nhiều ý nghĩa quan trọng đối với cán bộ Hội Nông dân cơ sở vì đã được truyền tải, trang bị những kiến thức căn bản về khởi sự kinh doanh để có thể vận dụng vào thực tế, lập được một dự án khởi sự kinh doanh, hạn chế được rũi ro trong kinh doanh. Đồng thời trang bị những kỹ năng cứng bao gồm năng lực thực hành, kỹ năng giải quyết vấn đề thuộc chuyên môn trong việc kinh doanh; Kỹ năng mềm là các kỹ năng giúp học viên tư duy, tìm kiếm, tổng hợp, phân tích và đánh giá ý tưởng kinh doanh… về thái độ của học viên sau khi được trang bị kiến thức môn học, học viên được truyền ngọn lửa khởi nghiệp có tinh thần đam mê và khát vọng khởi nghiệp, biết làm giàu cho bản thân và cho xã hội.

Phi Hùng-Ban KT-XH HND tỉnh