Cổng thông tin điện tử Hội Nông Dân tỉnh Kiên Giang

Dạy nghề - việc làm

GIẢI NGÂN 2,3 TỶ ĐỒNG TỪ NGUỒN VỐN QUỸ HỖ TRỢ NÔNG DÂN TRUNG ƯƠNG CHO 4 DỰ ÁN

(08:56 | 18/12/2019)

 

Trong 3 ngày đầu tháng 12/2019, Hội Nông dân tỉnh Kiên Giang đã tổ chức giải ngân 04 dự án “Trồng lúa và nuôi tôm” tại xã Vĩnh Phong, huyện Vĩnh Thuận, “Chăn nuôi bò thịt” và “Trồng lúa chất lượng cao” tại xã Tân Khánh Hòa, huyện Giang Thành, “Chăn nuôi bò vỗ béo” tại xã Thổ Sơn, huyện Hòn Đất với tổng số tiền 2,3 tỷ đồng cho 55 hộ vay từ nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân Trung ương.

 

Thời gian thực hiện mỗi dự án 24 tháng, mỗi hộ vay từ 30 - 50 triệu đồng. Thông qua dự án nhằm tạo điều kiện giúp đỡ hội viên nông dân có vốn đầu tư sản xuất, xây dựng mô hình phát triển kinh tế, liên kết doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm, nâng cao thu nhập, góp phần giúp đỡ hộ nghèo vươn lên trong cuộc sống và ổn định tình hình an ninh trật tự ở địa phương.

Đồng thời, với nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân, hoạt động của Hội Nông dân xã nơi thực hiện dự án đã có thêm nguồn lực giúp hội viên phát triển sản xuất, giải quyết việc làm, tăng thu nhập, đồng thời vận động nông dân tham gia tổ chức Hội góp phần tham gia xây dựng nông thôn mới và xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh.

 

Ảnh: Đ/c Bùi Thị Hiền (bìa trái) – Phó Chủ tịch thường trực Hội Nông dân tỉnh kiêm Giám đốc BĐH Quỹ HTND dự Lễ giải ngân nguồn vốn Quỹ HTND Trung ương cho 2 dự án tại xã Tân Khánh Hòa, huyện Giang Thành 

 

Thông qua các buổi giải ngân, đồng chí Bùi Thị Hiền, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh kiêm Giám đốc Ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân yêu cầu các hộ tham gia dự án sử dụng vốn được vay đúng mục đích, có hiệu quả để phát triển kinh tế gia đình góp phần nâng cao đời sống, đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương; Ban quản lý dự án duy trì sinh hoạt định kỳ để thông tin tình hình sản xuất cũng như chia sẻ kinh nghiệm trong sản xuất nhằm phát huy hiệu quả nguồn vốn vay, và sau 24 tháng phải hoàn trả đầy đủ vốn gốc về Trung ương Hội để tiếp tục quay vòng vốn trong hội viên nông dân.

THANH BINH-QUỸ HTND TỈNH