Cổng thông tin điện tử Hội Nông Dân tỉnh Kiên Giang

Dạy nghề - việc làm

GIẢI NGÂN VỐN VAY QUỸ HỖ TRỢ NÔNG DÂN TỈNH KIÊN GIANG

(16:22 | 27/12/2019)

 

Được sự hỗ trợ của Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND) tỉnh Kiên Giang đầu tư mô hình “Trồng lúa chất lượng cao” từ nguốn vốn quỹ HTND tỉnh Kiên Giang cho các hộ nông dân phường Vĩnh Quang, thành phố Rạch Giá.

 

Ngày 23/12/2019, tại Khu phố Rạch Giồng, Hội Nông dân thành phố giải ngân vốn vay cho các hộ tham gia thực hiện mô hình “Trồng lúa chất lượng cao”, đến dự buổi giải ngân có các đồng chí cán bộ Ban Điều hành Quỹ HTND tỉnh Kiên Giang; đ/c Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Rạch Giá; đ/c Bùi Thanh Giang Thủy - Chủ tịch Hội Nông dân phường Vĩnh Quang.

Quy mô thực hiện dự án: Tổng số vốn thực hiện dự án: 658.600.000đ, trong đó: vốn tự có: 358.600.000đ, vốn đề nghị vay Quỹ HTND: 300.000.000đ. Mỗi hộ được hỗ trợ vay vốn 20.000.000đ/hộ, đầu tư  sản xuất lúa chất lượng cao, tổng diện tích sản xuất của mô hình 40 ha, thời gian thực hiện 24 tháng.

Được tiếp cận nguồn vốn Quỹ HTND tỉnh Kiên Giang tạo điều kiện giúp cho hội viên đầu tư sản xuất lúa chất lượng cao gắn với tiêu thụ sản phẩm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống. Qua đó thu hút đông đảo nông dân tham gia kinh tế tập thể và hoạt động Hội và phong trào nông dân ngày càng phát triển vững mạnh.

Thùy Dương-HND Rạch Giá