Cổng thông tin điện tử Hội Nông Dân tỉnh Kiên Giang

Tư vấn pháp luật

Xem với cỡ chữAA

ĐOÀN GIÁM SÁT HỘI NÔNG DÂN HUYỆN THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH 217 LÀM VIỆC VỚI PHÒNG KINH TẾ HUYỆN

(09:34 | 06/11/2019)

 

Ngày 30/10/2019, tại phòng họp Uỷ ban nhân dân huyện Kiên Lương. Đoàn giám sát Hội Nông dân huyện thực hiện Quyết định 217 của Bộ chính trị tổ chức giám sát Phòng Kinh tế huyện.

 

Đoàn giám sát huyện do đồng chí Ngô Sện, Huyện ủy viên - Chủ tịch Hội Nông dân huyện làm Trưởng đoàn; đồng chí Vương Minh Mẫn, Huyện ủy viên - Phó Trưởng ban Dân vận Huyện uỷ làm Phó đoàn; cùng các đồng chí đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Nông dân huyện thành viên trong Đoàn giám sát.

Tiếp đoàn giám sát huyện, có đồng chí Trần Bình Trọng, Trưởng Phòng Kinh tế huyện; đồng chí Đoàn Ngọc Anh, Phó Trưởng Phòng Kinh tế huyện và các đồng chí chuyên viên tham mưu.

Tại buổi làm việc, Đại diện Phòng Kinh tế huyện trình bày báo cáo kết quả thực hiện “Việc triển khai chính sách hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất về vốn, vật tư nông nghiệp và dạy nghề” từ ngày 01/01/2018 đến ngày 30/9/2019.

Huyện Kiên lương có 01 thị trấn và 07 xã (trong đó có 02 xã đảo: Xã Sơn Hải và xã Hòn Nghệ), với dân số 79.489 khẩu, 22.567 hộ, trong đó hộ nông thôn 13.499 hộ, diện tích đất nông nghiệp 40.932 ha/47.329 ha; có 61,35% dân số sống ở nông thôn; cơ cấu kinh tế của huyện tiếp tục chuyển dịch đúng hướng, cụ thể: nông - lâm - ngư nghiệp chiểm 25,9% (giảm 2,39%); thương mại - dịch vụ chiếm 39,6% (tăng 1,18%); công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, xây dựng chiếm 34,5% (tăng 1,21%); tổng giá trị sản xuất được 15.035 tỷ đồng (giá so sánh năm 2010) đạt 108,43% kế hoạch và tăng 16,56% so với cùng kỳ.

Trong năm 2018 và 09 tháng đầu năm 2019, Phòng Kinh tế đã phối hợp với các cơ quan, ban ngành cấp huyện và Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn tham mưu cho Uỷ ban nhân dân huyện hỗ trợ cho 03 xã với 1.573 ha, trên 642 hộ gia đình. Tổng số tiền hỗ trợ là 3.938.040 đồng. Quá trình triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất về vốn, vật tư nông nghiệp, dạy nghề có sự đoàn kết nhất trí cao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, Ủy ban nhân dân các cấp. Phối hợp đào tạo nghề cho lao động nông thôn được 18 lớp, với 494 học viên tham dự. Các lớp được mở, chủ yếu về kỹ thuật nuôi và phòng trị bệnh cho gia súc, gia cầm. Kỹ thuật trồng rau mầm; kỹ thuật trồng lúa chất lượng cao; kỹ thuật trồng nấm...

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Ngô Sện, Trưởng đoàn giám sát đánh giá cao những kết quả mà Phòng kinh tế huyện đã đạt được. Phòng Kinh tế đã tham mưu tốt cho Uỷ ban nhân dân huyện; đồng thời phối hợp tốt với các ngành, đoàn thể huyện, Uỷ ban nhân dân các xã, thị có nhiều giải pháp thực hiện đồng bộ, sáng tạo, linh hoạt, phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được thì công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước có liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn ra quần chúng nhân nhân chưa được sâu rộng. Nguồn vốn để thực hiện triển khai mua giống, vật tư thiết yếu để thực hiện hỗ trợ cho nông dân còn chậm. Công tác phối hợp trong việc thực hiện nhiệm vụ còn lúng túng trong phân công. Việc duy trì học viên tham dự các lớp đào tào nghề ít được quan tâm. Số học viên sau khi được đào tào nghề có việc làm mới còn ít.

Đối với kiến nghị của Phòng Kinh tế huyện về đưa nội dung tuyên truyền các chính sách hỗ trợ nông dân và một số văn bản có liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn, Đoàn giám sát ghi nhận và sẽ đề xuất với cấp có thẩm quyền xem xét. Đối với thẩm quyền của Hội Nông dân huyện thì sẽ bổ sung vào công tác tuyên truyền của Hội hàng năm.

THANH TUẤN-HND KIÊN LƯƠNG