Cổng thông tin điện tử Hội Nông Dân tỉnh Kiên Giang

Tư vấn pháp luật

Xem với cỡ chữAA

Kiên Lương khai giảng lớp bồi dưỡng về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2019

(09:35 | 17/07/2019)

 

Sáng ngày 9/7, Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) cơ sở tỉnh tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng về thực hiện QCDC ở cơ sở năm 2019 tại huyện Kiên Lương. Đến dự có đồng chí Phan Thành Đức, Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở tỉnh; đồng chí Tăng Thu Hằng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng ban Thực hiện QCDC ở cơ sở huyện; đồng chí Lương Hoàng Đặng, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy.

 

Ảnh: Khai giảng lớp bồi dưỡng về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2019

 

Trong thời gian 03 ngày, 142 đồng chí là thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở huyện, lãnh đạo các phòng, ban ngành, mặt trận, các đoàn thể, đơn vị sự nghiệp, chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, thành viên Ban chỉ đạo các xã, Trưởng ban Nhân dân và Trưởng ban Giám sát đầu tư cộng đồng các xã, thị trấn trên địa bàn huyện sẽ được tiếp thu 6 chuyên đề như: Công tác dân vận của chính quyền cơ sở; Nêu cao tinh thần trách nhiệm thực hiện quy tắc ứng xử và đạo đức công vụ; Thực hiện dân chủ theo Pháp lệnh 34/2007/PL-UBTVQH11; Một số nội dung cần quan tâm thực hiện theo Nghị định số 04/2015/NĐ-CP về thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Nâng cao chất lượng hoạt động của ban thanh tra nhân dân và ban giám sát đầu tư cộng đồng; Một số vấn đề chính quyền cần quan tâm thực hiện Kết luận 114-KL/TW ngày 14-7-2015 của Ban Bí thư và Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới”; Quyết định số 09-QĐ/TU ngày 13-10-2010 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị tỉnh.

Thông qua lớp bồi dưỡng, nhằm trang bị những kiến thức cơ bản cho cán bộ, công chức, viên chức nắm được những nội dung trong tổ chức thực hiện dân chủ ở cơ sở, từ đó, nâng lên trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, điều hành và tổ chức thực hiện dân chủ ở cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

THANH TUẤN-HND KIÊN LƯƠNG