Cổng thông tin điện tử Hội Nông Dân tỉnh Kiên Giang

Tư vấn pháp luật

Xem với cỡ chữAA

Hội Nông dân tỉnh chủ trì tổ chức kiểm tra công tác thực hiện Quyết định 81/2014/QĐ-TTg

(09:47 | 29/11/2019)

 

Từ ngày 11/11 đến 15/11/2019, Hội Nông dân tỉnh chủ trì tổ chức kiểm tra hoạt động Ban chỉ đạo Quyết định 81/2014/QĐ-TTg (gọi tắt Quyết định 81) các cấp trên địa bàn tỉnh Kiên Giang “về việc phối hợp giữa các Bộ ngành, Uỷ ban nhân dân các cấp với các cấp Hội Nông dân Việt Nam trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân.

 

Thành lập Đoàn kiểm tra do đ/c Trần Chí Viễn, Tỉnh ủy viên - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực làm Trưởng đoàn, Đại diện Thanh Tra tỉnh, Sở Tài chính tỉnh và các đ/c trong ban giúp việc cùng tham gia. Đoàn kiểm tra trực tiếp Ban chỉ đạo (BCĐ) Quyết định 81 tại huyện An Minh, Châu Thành, Kiên Hải; BCĐ Quyết định 81 Thị trấn Thứ Mười Một, Vĩnh Hòa Hiệp, Lại Sơn; các đơn vị còn lại tự kiểm tra và báo cáo kết quả về BCĐ Quyết định 81 tỉnh.

Nội dung kiểm tra: Vai trò của Ban Thường vụ Hội Nông dân là cơ quan thường trực tham mưu cho BCĐ Quyết định 81 thực hiện nhiệm vụ công tác phối hợp tuyên truyền, tập huấn, tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của nông dân, tham gia công tác hoà giải, giải quyết tranh chấp mâu thuẩn trong nhân dân. Nắm bắt tình hình dư luận của nông dân trong việc khiếu nại, tố cáo đền bù giải tỏa sang lắp mặt bằng đối với một số vụ việc trọng điểm. Việc kiện toàn, duy trì sinh hoạt "Câu lạc bộ Nông dân với pháp luật", thực hiện dự trù kinh phí hàng năm cho BCĐ Quyết định 81.

Kết quả kiểm tra: BCĐ Quyết định 81 các cấp chấp hành tốt công tác triển khai và thành lập theo quy định từ huyện đến cơ sở. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung nhiệm vụ, kế hoạch đề ra, góp phần tích cực trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở, trợ giúp pháp lý trên địa bàn huyện, xã. Bên cạnh đó BCĐ Quyết định 81 còn chú trọng việc củng cố, kiện toàn các cấp và Tổ giúp việc, xây dựng, ban hành kế hoạch hoạt động của BCĐ Quyết định 81 hàng năm.

Song song việc thực hiện Quyết định 81, còn bộc lộ những tồn tại, hạn chế như: Có đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chưa có chiều sâu, số lượng "Câu lạc bộ Nông dân với pháp luật" còn ít, gặp nhiều khó khăn về kinh phí hoạt động; Công tác kiểm tra BCĐ Quyết định 81 các cấp chưa được chú trọng, thường xuyên; Sự phối hợp giữa các phòng, ban của huyện và UBND các xã, thị trấn với các cấp Hội Nông dân chưa được chặt chẽ, một số xã chưa kiện toàn kịp thời BCĐ Quyết định 81, chưa tăng cường mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến người dân, tình trạng khiếu nại, khiếu kiện kéo dài, công tác hòa giải cơ sở, khiếu kiện vượt cấp.

Phát biểu chỉ đạo Đ/c Trần Chí Viễn, tại các nơi đến kiểm tra Trưởng đoàn đánh giá cao những kết quả mà BCĐ Quyết định 81 các cấp đã nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ; biểu dương vai trò tham mưu của các cấp Hội Nông dân cơ sở trong thời gian qua. Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị tiếp tục thực hiện tốt các nội dung phối hợp, thường xuyên kiểm tra, theo dõi việc thực hiện Quyết định 81 tại đơn vị; đề nghị các BCĐ Quyết định 81 cùng các ngành phối hợp với Hội Nông dân đẩy mạnh công tác thực hiện Quyết định 81; tham mưu dự toán kinh phí theo Nghị định 151 để BCĐ Quyết định 81 hoạt động góp phần xây dựng và nâng cao nhận thức của người dân “Về việc phối hợp giữa các Bộ ngành, Uỷ ban nhân dân các cấp với các cấp Hội Nông dân Việt Nam trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân”.

Việt Cường-Ban TC-KT HND tỉnh