Cổng thông tin điện tử Hội Nông Dân tỉnh Kiên Giang

Tư vấn pháp luật

Xem với cỡ chữAA

GIÁM SÁT THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 29-NQ/TW, NGÀY 04-11-2013 CỦA BCH TRUNG ƯƠNG KHÓA XI

(16:04 | 05/12/2019)

 

Thực hiện Kế hoạch số 20/KH-MTTQ-BTT ngày 10/10/2019 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Kiên Giang về việc thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04-11-2013 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về “Đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế”.

 

Từ ngày 22 - 28/11/2019, Đoàn giám sát gồm có: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Kiên Giang làm Trưởng đoàn và các thành viên trong đoàn đại diện cho các Ban ngành, đoàn thể tỉnh tham gia trực tiếp giám sát tại Ủy ban nhân dân 4 huyện, thành phố Hà Tiên, Giồng Riềng, Tân Hiệp, U Minh Thượng..

Tại các buổi làm việc với Ủy ban nhân dân huyện, thành phố đại diện các thành viên Đoàn giám sát đặt nhiều vấn đề, chất vấn trong công tác giáo dục những thuận lợi, khó khăn trong thực hiện Nghị quyết 29 nhất là khâu tổ chức biên chế, tiêu chuẩn của giáo viên như: thừa giáo viên trung học cơ sở, thiếu giáo viên Tiểu học, Mầm non, trong khi tiêu chuẩn quy định giáo viên trung học cơ sở không giảng dạy được cấp Tiểu học, Mầm non. Công tác truyên truyền, phối hợp, chỉ đạo của Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện Chương trình hành động số 47 của Tỉnh ủy; Kế hoạch số 103 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang.

 Ảnh: Quan cảnh Buổi làm việc tại huyện Tân Hiệp

Qua công tác giám sát thực tế, Đoàn giám sát cũng đề nghị trong thời gian tới cần nâng cao vai trò, trách nhiệm hơn nữa trong công tác quản lý nhà nước đối với công tác giáo dục nhất là vai trò chỉ đạo của Ủy ban nhân dân cấp huyện, vai trò tham mưu của Phòng giáo dục huyện như: đẩy mạnh phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực giáo dục. Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, để kịp thời chấn chỉnh những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04-11-2013 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI.

Sau giám sát, Đoàn sẽ kiến nghị với các Sở, ngành của tỉnh có liên quan có chỉ đạo một số nội dung trọng điểm trong Nghị quyết 29 cũng như các chế độ chính sách cho giáo viên.

 

Việt Cường-Ban TC-KT HND tỉnh