Cổng thông tin điện tử Hội Nông Dân tỉnh Kiên Giang

Tư vấn pháp luật

Xem với cỡ chữAA

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT 15 NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ 32-CT/TW CỦA BAN BÍ THƯ VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG TRONG CÔNG TÁC PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

(10:41 | 27/12/2019)

 

Vào ngày 19 tháng 12 năm 2019, Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 32-CT/TW của Ban Bí thư. Dự và chỉ đạo Hội nghị Trung ương có Đ/c Trương Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban chỉ đạo; Đại diện Quốc Hội, các Bộ, Ban ngành đoàn thể Trung ương. Phía điểm cầu Kiên Giang có đ/c Lê Thị Minh Phụng - Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, cùng lãnh đạo các Sở, Ngành, đoàn thể, báo cáo viên của tỉnh và các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

 

Theo báo cáo kết quả 15 năm thực hiện Chỉ thị 32-CT/TW của Ban Bí thư, đã có nhiều chuyển biến tích cực, đạt được nhiều kết quả tốt, đóng góp quan trọng vào công cuộc xây dựng và phát triển của đất nước như: (1) Nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng về vai trò, tầm quan trọng về công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) là một bộ phận quan trọng của công tác giáo dục chính trị; (2) thể chế chính sách của công tác PBGDPL được hoàn thiện, văn bản cao nhất là luật PBGDPL năm 2012; (3) số lượng, chất lượng nguồn nhân lực thực hiện công tác PBGDPL từng bước được cải tiến, nâng cao; (4) Nội dung PBGDPL có trọng tâm, trọng điểm, bám sát nhu cầu xã hội, nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; (5) ngưồn lực tài chính cũng như các chính sách hỗ trợ từng bước được đảm bảo; (6) Việc hưởng ứng và sức lan tỏa ngày pháp luật sâu rộng, hiệu quả; (7) Hiểu biết pháp luật, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân được tăng cường. Qua báo cáo cho thấy, thời gian qua tình hình vi phạp pháp luật do không hiểu pháp luật có chiều hướng ngày càng giảm như: giảm số vụ vi phạm pháp luật năm 2018/2017 là 14,6%; năm 2019/2018 là 21,1%. Năm 2018 có 79% xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (8.805xã/11.140xã).

Sau các báo cáo tham luận Hội nghị; Đ/c Trương Hòa Bình có nhận xét và kết luận: Hội nghị đánh giá cao các cấp Ngành Trung ương, các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong việc triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 32-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Ảnh; quang cảnh Hội nghị trực tuyến điểm cầu Kiên Giang

 

Đồng thời, Đ/c nhấn mạnh thời gian tới cần quan tâm một số việc sau:

- Tiếp tục nâng cao nhận thức, vị trí, vai trò của công tác PBGDPL huy động cả hệ thống chính trị trong công tác PBGDPL ở các cấp, các ngành và từng địa phương.

- Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện thể chế pháp luật về công tác PBGDPL.

- Đổi mơi công tác giáo dục pháp luật là yêu cầu mang tính khách quan trong quá trình xây dựng và phát triển Kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội.

- Tập trung nhiều hơn nữa nguồn lực (kinh phí, nhân lực) cho công tác PBGDPL ở các cấp, các ngành và từng địa phương.

- Đẩy mạnh công tác PBGDPL trong nhà trường Phổ thông, Đại học.

- Đội ngũ cán bộ, đảng viện cần gương mẫu nêu gương trong việc nâng cao trình độ hiểu biết và gương mẫu trong thực hiện pháp luật.

Doãn Tấn Đạt-PCT Hội Nông dân tỉnh.