Cổng thông tin điện tử Hội Nông Dân tỉnh Kiên Giang

Sức khỏe - Đời sống

V/v thực hiện ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 122/TB-VPCP ngày 24/3/2020 về phòng, chống dịch COVID-19

(16:08 | 27/03/2020)

Nguồn UBND tỉnh Kiên Giang

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   UBND-CONG VAN 417 COVID 19(cat).pdf