Cổng thông tin điện tử Hội Nông Dân tỉnh Kiên Giang

Thông tin truyền thông

Xem với cỡ chữAA

Tuyên truyền chính sách về bảo hiểm xã hội tự nguyện và Bảo hiểm y tế năm 2022

(16:36 | 30/08/2022)

Bảo hiểm xã hội (BHXH) và Bảo hiểm y tế (BHYT), là 2 chính sách trụ cột của hệ thống an sinh xã hội, có tác động, ảnh hưởng lớn đến đời sống của người lao động và toàn dân. Do đó, cùng với quá trình hoàn thiện chính sách, pháp luật về lĩnh vực này, công tác tuyên truyền, giám sát việc thực thi pháp luật ngày càng được quan tâm và tổ chức thực hiện thường xuyên.

Tầm quan trọng của hoạt động tuyên truyền, giám sát về BHXH, BHYT được thể hiện ở các khía cạnh chủ yếu: Thông qua hoạt động tuyên truyền, giám sát để thúc đẩy quá trình thực thi pháp luật, đưa chính sách, pháp luật đi vào cuộc sống, đảm bảo tính tuân thủ pháp luật; Nâng cao nhận thức, tăng cường vai trò, trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền các cấp trong việc tổ chức thực hiện luật; Phát hiện những bất cập cả trong cơ chế, chính sách và quá trình tổ chức thực thi pháp luật để đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống pháp luật.

Ngày 03/6/2022, Hội Nông dân phường Đông Hồ phối hợp với Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Tiên tổ chức triển khai công tác tuyên truyền cho hội viên nông dân và người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT trên địa bàn phường. Tại buổi tập huấn, các cán bộ, hội viên người dân đã được đại diện BHXH thành phố tuyên truyền những nội dung cơ bản của chính sách BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) theo quy định tại Luật BHXH sửa đổi, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT và Luật Việc làm. Trong đó, tập trung vào việc phân tích các chế độ được hưởng của việc tham gia BHXH bắt buộc và BHXH tự nguyện; điểm khác biệt giữa việc tham gia BHXH để hưởng chế độ so với việc tham gia các loại hình bảo hiểm khác; quyền lợi khi tham gia BHTN; ý nghĩa của việc cấp mã số BHXH đối với cá nhân mỗi người lao động, người dân trong quá trình tham gia, thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT; quyền lợi khi đi khám chữa bệnh BHYT…

Sau khi được tiếp thu đầy đủ các thông tin về chính sách BHXH, BHYT, BHTN, các cán bộ, hội viên và người dân đã được tập huấn các kỹ năng truyền thông về BHXH, BHYT để nâng cao hiệu quả tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT trong thời gian tới. Tại đây, các vướng mắc, kiến nghị của các hội viên được đại diện BHXH thành phố giải đáp cụ thể và thỏa đáng.

Khắc Huy-HND Đông Hồ (Hà Tiên)