Cổng thông tin điện tử Hội Nông Dân tỉnh Kiên Giang

Dân Vận Chính Quyền

Tiếp tục nhân rộng mô hình thí điểm nâng cao hiệu quả công tác dân vận ở địa bàn dân cư

(10:57 | 23/11/2018)

      Ban Dân vận Tỉnh ủy vừa phối hợp Đảng ủy xã Tân Hiệp A (Tân Hiệp) tổ chức hội nghị tổng kết mô hình thí điểm nâng cao hiệu quả công tác dân vận ở địa bàn dân cư ấp Kênh 4A. Đồng chí Lâm Hoàng Sa - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

       Thực hiện Kế hoạch số 76-CV/BDV, ngày 5-4-2018 của Ban Dân vận Tỉnh ủy về việc hướng dẫn xây dựng các mô hình thí điểm nâng cao hiệu quả công tác dân vận trên địa bàn dân cư tỉnh, các văn bản chỉ đạo của Huyện ủy Tân Hiệp, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Tân Hiệp A đã chọn ấp Kênh 4A để xây dựng thí điểm mô hình nâng cao hiệu quả công tác dân vận. Ấp Kênh 4A có 16 tổ nhân dân tự quản, 1 hợp tác xã, 554 hộ với 2.432 nhân khẩu, 100% đồng bào theo đạo Công giáo, ấp có 4 hộ nghèo. Ban Thường vụ Đảng ủy xã Tân Hiệp đã sắp xếp bộ máy ấp Kênh 4A theo Nghị quyết số 77/2017/NQ-HĐND, ngày 20-7-2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh đúng theo quy trình, hướng dẫn của Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện đảm bảo về số lượng, cơ cấu và phù hợp với tình hình thực tiễn ở ấp. Bộ máy ấp có 6 người. Sau khi sắp xếp bộ máy ấp, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Tân Hiệp A ra quyết định kiện toàn Tổ Dân vận ấp (TDVA) Kênh 4A gồm 11 thành viên, đồng chí Bí thư Chi bộ làm Tổ trưởng, cơ cấu các ngành, đoàn thể ấp, hợp tác xã, đại diện Hội đồng mục vụ 2 Giáo xứ và các bộ nghỉ hưu có uy tín ở địa phương. TDVA Kênh 4A định kỳ sinh hoạt vào ngày 7 hàng tháng, tỷ lệ sinh hoạt tổ đạt trên 90%; nội dung sinh hoạt tập trung những vấn đề nổi cộm, bức xúc ở địa phương để bàn bạc, thảo luận, từng thành viên tích cực tham gia phát biểu ý kiến đóng góp. Từ đó, kịp thời đề ra những biện pháp, giải pháp tổ chức thực hiện đạt hiệu quả khá cao như: Bảo vệ môi trường trong chăn nuôi, cảnh quan môi trường sạch đẹp - thông thoáng, đóng góp xây dựng loa truyền thanh, chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, xứ đạo an toàn về an ninh trật tự… Sau thời gian hoạt động của TDVA Kênh 4A từ tháng 4-2018 đến nay, cấp ủy chi bộ, đảng viên và cán bộ đoàn thể có nâng lên nhận thức về vai trò, trách nhiệm trong việc thực hiện công tác dân vận ở địa phương; các ngành, đoàn thể chủ động trong công việc, phối hợp chặt chẽ hơn, làm khá tốt công tác vận động quần chúng thực hiện chủ trương trên tất cả lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, góp phần nâng chất các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Ảnh: Đồng chí Lâm Hoàng Sa - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Lâm Hoàng Sa đánh giá cao việc sắp xếp nhân sự ở ấp Kênh 4A bước đầu đúng tinh thần Nghị quyết số 77/2017/NQ-HĐND và chỉ đạo của huyện. Để hiệu quả mô hình được nhân rộng, đồng chí Lâm Hoàng Sa đề nghị các đồng chí trong Tổ chỉ đạo xây dựng mô hình thí điểm nâng cao hiệu quả công tác dân vận ở khu vực có đông đồng bào tôn giáo tại ấp Kênh 4A thường xuyên giúp đỡ, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ, góp phần nâng cao nhận thức về nhiệm vụ, trách nhiệm của các chức danh đã sắp xếp; rà soát lại việc sắp xếp các chức danh ấp, có gì khó khăn vướng mắc kịp thời báo cáo về Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện để có hướng chỉ đạo tháo gỡ. Đồng chí Lâm Hoàng Sa lưu ý, báo cáo kết quả thực hiện mô hình TDVA Kênh 4A cần đánh giá sâu hiệu quả, đánh giá thêm thực trạng trước khi thực hiện thí điểm mô hình TDVA Kênh 4A có chuyển biến ra sao; trong điều hành thực hiện quy chế cần theo dõi chặt chẽ việc thực hiện nhiệm vụ của từng thành viên. Đồng chí Lâm Hoàng Sa đề nghị, sau hội nghị, đề nghị xã, huyện, Tổ Chỉ đạo xây dựng mô hình thí điểm nâng cao hiệu quả công tác dân vận tiếp tục duy trì giúp đỡ TDVA Kênh 4A thực hiện nhiệm vụ, đồng thời, nhân rộng mô hình ra toàn xã; đề nghị cấp ủy xã, huyện từ mô hình TDVA Kênh 4A nhân rộng mô hình ra toàn huyện; thường trực Đảng ủy các xã, thị trấn phối hợp các đoàn thể cấp trên hướng dẫn giúp đỡ duy trì sinh hoạt lệ và hoạt động của các chi đoàn, chi hội ở ấp, khu phố hoạt động đúng điều lệ…

Dịp này, VNPT Kiên Giang trao tặng bộ máy vi tính, Huyện ủy và Ủy ban nhân dân huyện Tân Hiệp tặng 1 máy in cho Tổ Dân vận ấp Kênh 4A.

Ảnh: Đồng chí Lữ Văn Cam (bìa phải) - VNPT Kiên Giang trao tặng bộ máy vi tính cho Tô Dân vận ấp Kênh 4A, xã Tân Hiệp A (Tân Hiệp)

Bích Linh