Cổng thông tin điện tử Hội Nông Dân tỉnh Kiên Giang

Dân Vận Chính Quyền

Xem với cỡ chữAA

PHƯỜNG ĐÔNG HỒ THỰC HIỆN TỐT CÔNG TÁC VẬN ĐỘNG NGƯỜI DÂN THAM GIA BẢO HIỂM Y TẾ

(09:18 | 29/06/2020)

Thành phố Hà Tiên đã thực hiện tốt chính sách hỗ trợ y tế giúp người dân thụ hưởng ngày càng tốt hơn công tác khám chữa bệnh, trợ cấp bảo hiểm y tế. Trong 10 năm, thành phố Hà Tiên đã thực hiện cấp 10.665 thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo; 5.600 thẻ bảo hiểm y tế cho hộ cận nghèo; 5.714 thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi; 82 thẻ bảo hiểm y tế cho người dân di cư tự do từ Campuchia về Việt Nam; 3.415 thẻ bảo hiểm y tế cho người dân xã đảo Tiên Hải.

Đến nay, độ bao phủ Bảo hiểm y tế trên địa bàn phường Đông Hồ, thành phố Hà Tiên đạt 98,60%, tăng 28,1% so với năm 2015. Để đạt con số ấn tượng đó, Ủy ban nhân dân (UBND) phường đã có nhiều cách làm hay, thiết thực, đặc biệt là sự vào cuộc quyết liệt của các ngành, các mạnh thường quân cùng chung tay, góp sức đảm bảo cho người dân được thụ hưởng chế độ chăm sóc y tế khi ốm đau, bệnh tật.

Theo đó, UBND phường Đông Hồ đã xây dựng kế hoạch phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận tổ quốc phường và các ngành, đoàn thể thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động bằng các hình thức ký kết liên tịch với Bảo hiểm xã hội xây dựng đại lý thu bảo hiểm, tuyên truyền chính sách Bảo hiểm y tế thông qua các cuộc họp tổ nhân dân tự quản, sinh hoạt đoàn, hội viên của Hội đoàn thể, tổ chức đối thoại trực tiếp chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế. Từ đó đã có tác động tích cực đến người dân, giúp họ hiểu rõ hơn lợi ích khi tham gia bảo hiểm y tế cho bản thân, gia đình và xã hội, góp phần nâng tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn.

Ngoài ra, UBND phường Đông Hồ còn tổ chức thí điểm một số cách làm vận động mạnh thường quân tặng thẻ Bảo hiểm y tế ủng hộ các học sinh khó khăn không tham gia Bảo hiểm y tế trong trường; vận động thành viên Ban Bảo vệ dân phố xoay vòng vốn mua thẻ Bảo hiểm y tế cho các thành viên; thực hiện việc khảo sát, rà soát, nắm lại tình hình hộ gia đình chưa tham gia Bảo hiểm y tế của từng địa bàn khu phố; qua đó, tìm hiểu nguyên nhân từng nhóm đối tượng để tổ chức tuyên truyền và vận động người dân tham gia Bảo hiểm y tế.

UBND phường Đông Hồ cũng đặc biệt quan tâm xây dựng mạng lưới nhân viên đại lý thu Bảo hiểm y tế phát triển rộng khắp trên địa bàn phường, mỗi khu phố có ít nhất một đại lý thu, nâng tổng số đại lý thu hiện nay là 6 đại lý đã bao phủ trên toàn địa bàn phường. UBND phường còn thường xuyên trao đổi Trạm y tế phường kịp thời củng cố, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh; chú trọng quan tâm công tác cán bộ của trạm luôn nêu cao đạo đức nghề nghiệp, có tinh thần, thái độ phục vụ người bệnh tốt hơn, bảo đảm chất lượng phục vụ và sự hài lòng của người bệnh có thẻ Bảo hiểm y tế, thu hút người dân tham gia Bảo hiểm y tế ngày càng nhiều; những người đã tham gia sẽ tiếp tục vận động mọi người xung quanh, thể hiện tính cộng đồng, chia sẻ những khó khăn với người bệnh.

Qua thực tiễn công tác cho thấy, để nâng tỷ lệ người dân tham gia Bảo hiểm y tế, cần mở rộng đại lý thu đến Ban lãnh đạo khu phố, các hội đoàn thể, trạm y tế phường; đặc biệt nhân viên đại lý thu phải được trang bị những kiến thức và kỹ năng tuyên truyền về chính sách Bảo hiểm y tế; thực hiện theo đúng các quy trình, thủ tục; biết quan tâm đến người tham gia Bảo hiểm y tế, đảm bảo quyền lợi và tính liên tục thẻ Bảo hiểm y tế. Công tác tuyên truyền, phổ biển chính sách, pháp luật về Bảo hiểm y tế cần được tiến hành với tất cả các nhón đối tượng và thực hiện thường xuyên, liên tục với nhiều hình thức phù hợp, bảo đảm các đối tượng của truyền thông tiếp cận đầy đủ với thông tin về chính sách Bảo hiểm y tế và cách thức tham gia nhằm nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị và nhân dân để thấy rõ vai trò, ý nghĩa của chính sách Bảo hiểm y tế trong hệ thống an sinh xã hội, quyền lợi và nghĩa vụ của người dân khi tham gia Bảo hiểm y tế; đặc biệt tuyên truyền vận động để người dân tích cực tham gia Bảo hiểm y tế theo hộ gia đình. Song song đó, cần phải nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh Bảo hiểm y tế thông qua việc cải cách thủ tục hành chính, nâng cao đạo đức nghề nghiệp, thái độ phục vụ người bệnh được tốt hơn, bảo đảm sự hài lòng của người bệnh.

Huy Quỳnh-HND Hà Tiên