Cổng thông tin điện tử Hội Nông Dân tỉnh Kiên Giang

Dân Vận Chính Quyền

Xem với cỡ chữAA

Trên 5.000 đối tượng được hỗ trợ do ảnh hưởng dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Kiên Lương

(10:49 | 19/05/2020)

Từ ngày 7/5/2020 đến nay, huyện Kiên Lương đã triển khai chi trả tiền hỗ trợ theo Quyết định 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

 

Huyện Kiên Lương tổ chức chi trả cho 5.138 đối tượng thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, bảo trợ xã hội, người có công với cách mạng, thân nhân người có công đang hưởng trợ cấp hằng tháng với tổng số tiền trên 5 tỷ đồng. Để thực hiện tốt việc chi hỗ trợ, huyện chia thành nhiều đoàn trực tiếp giám sát tại các điểm chi trả các xã, thị trấn.

 

 Ảnh: Chi trả đối tượng thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, bảo trợ xã hội, người có công với cách mạng trên địa bàn xã Kiên Bình, huyện Kiên Lương

 

Đồng chí Lê Thanh Hưởng - Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Kiên Lương, cho biết: “Thực hiện quyết định số 1000/QĐ-UBND, ngày 24/4/2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về tạm ứng và hỗ trợ kinh phí cho người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, Ủy ban Nhân dân huyện đã đề nghị các ngành, đơn vị và Ủy ban Nhân dân các xã, thị trấn khẩn trương tổ chức hỗ trợ kinh phí theo chế độ cho các đối tượng, đảm bảo công khai, minh bạch, đúng đối tượng được hưởng chính sách theo quy định. Đồng thời, Ủy ban Nhân dân huyện cũng đề nghị Phòng Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ theo lĩnh vực phụ trách, tham gia cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các đoàn thể giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ cho người gặp khó khăn do đại dịch...”.

THANH TUẤN-HND KIÊN LƯƠNG