Cổng thông tin điện tử Hội Nông Dân tỉnh Kiên Giang

Dân Vận Chính Quyền

PHƯỜNG TÔ CHÂU, THÀNH PHỐ HÀ TIÊN THỰC HIỆN MÔ HÌNH NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC DÂN VẬN Ở ĐỊA BÀN DÂN CƯ

(16:13 | 29/04/2020)

 

Đ/c Trần Văn Chia, Phó bí thư Đảng ủy phường Tô Châu, thành phố Hà Tiên cho biết: Qua thực hiện mô hình nâng cao hiệu quả công tác dân vận trên địa bàn dân cư phường Tô Châu đã tạo chuyển biến rõ nét về nhận thức tầm quan trọng của công tác dân vận, hoạt động của tổ dân vận khu phố; các chức danh khu phố thấy rõ trách nhiệm và mối quan hệ công việc với thành viên tổ dân vận, từ đó có sự đồng thuận cao duy trì tổ chức và hoạt động của Tổ Dân vận khu phố.

 

Theo đó, Đảng ủy phường đã thường xuyên, theo dõi đôn đốc các tổ dân vận thực hiện theo quy chế hoạt động, phối hợp với chi bộ, các đoàn thể khu phố tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, lắng nghe tâm tư nguyên vọng, nắm dự luận xã hội trong quần chúng nhân. Đồng thời báo cáo phản ánh đến chi bộ và cấp trên giải quyết kịp thời những đề xuất, kiến nghị của nhân dân. Thực hiện Nghị quyết 77 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách xã, phường, thị trấn và ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh, đã được điều chỉnh bố trí chức danh và chức danh đảm nhiệm đối với những người hoạt động không chuyên trách phường.

Qua phân công sắp xếp lại, phần lớn các chức danh có phấn khởi, nổ lực thực hiện nhiệm vụ. Việc củng cố, duy trì sinh động tổ dân vận khu phố cũng được quan tâm thực hiện. Đảng ủy phường Quyết định kiện toàn lại 4 tổ dân vận gồm 23 đồng chí, trong đó có 19 vị hoạt động trong khu phố, 4 vị cơ cấu là người có uy tín trong đồng bào dân tộc, tổ đã xây dựng Quy chế làm việc, quy định họp định kỳ hàng tháng, phân công nhiệm vụ từng thành viên và tổ chức họp tổ định kỳ. Hàng tháng, Tổ Dân vận khu phố đề ra nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên phù hợp với tình hình, quy định rõ trách nhiệm; trong hoạt động, tổ luôn chú ý phát huy vai trò của thành viên là người có uy tín, và đã đóng góp rất quan trọng cho hoạt động của tổ trong thời gian qua. Song song đó, các thành viên tổ dân vận cũng đã ý thức được nhiệm vụ phối hợp và nhiệm vụ chuyên môn nên tinh thần trách nhiệm có nâng lên, một số thành viên phát huy tốt khả năng vận động nhân dân, trong đó nồng cốt và tiêu biểu là vai trò thành viên là người có uy tín. Vai trò là chức danh khu phố (mặt trận và các chi hội trưởng đoàn thể) đều được tập huấn về chuyên môn, như: bí thư chi bộ, trưởng khu phố, chi hội trưởng Phụ nữ, Nông dân, Cựu chiến binh, trưởng ban công tác Mặt trận, bí thư Chi đoàn Thanh niên. Qua tập huấn đã trang bị cơ bản về chức năng, nhiệm vụ của từng chức danh, nâng lên nhận thức trách nhiệm về công tác dân vận theo giới, đối tượng được phân công phụ trách; xác định được kết quả công tác dân vận của từng thành viên tổ dân vận chính là kết quả thực hiện nhiệm vụ của từng chức danh ở khu phố.

Trong thời gian tới, Đảng ủy phường Tô Châu, thành phố Hà Tiên tiếp tục quán triệt, thực hiện Công văn  của Ban Dân vận thành ủy về việc nâng cao hiệu quả công tác dân vận ở địa bàn dân cư. Quan tâm lãnh đạo phát huy vai trò Bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân vận khu phố; nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ dân vận khu phố, phân công cụ thể nhiệm vụ, gắn trách nhiệm của từng thành viên; duy trì sinh hoạt lệ của tổ dân vận hàng tháng sau cuộc họp chi bộ. Chỉ đạo các đoàn thể tích cực hướng dẫn sâu về chuyên môn cho các chi đoàn, chi hội, nhất là các chức danh mới sắp xếp lại, cập nhật, quản lý, báo cáo công tác tổ chức, diễn biến tình hình đoàn, hội viên, duy trì tốt chế độ sinh hoạt lệ định kỳ của chi đoàn, chi hội.

Huy Quỳnh-HND Hà Tiên