Cổng thông tin điện tử Hội Nông Dân tỉnh Kiên Giang

Dân Vận Chính Quyền

Xem với cỡ chữAA

Nhiều mô hình “Dân vận khéo” được biểu dương, khen thưởng giai đoạn 2016 - 2020

(15:43 | 22/07/2020)

Sáng ngày 25/6/2020, tại Hội trường Huyện uỷ Kiên Lương, Ban Thường vụ Huyện ủy Kiên Lương tổ chức Hội nghị tổng kết, biểu dương phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2016 - 2020; đồng thời biểu dương, khen thưởng các mô hình tập thể và cá nhân điển hình. Đến dự có đồng chí Ong Văn Ngay - Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, đồng chí Giang Thanh Khoa - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, đồng chí Tăng Thu Hằng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, Trưởng ban Chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo” huyện. Tham dự còn các đồng chí Huyện ủy viên; Lãnh đạo các chi Đảng bộ; lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện, Ban Chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo” các xã, thị trấn và các tập thể, cá nhân được biểu dương, khen thưởng.  

Qua 05 năm phát động và thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2016-2020, trên địa bàn huyện Kiên Lương, tại cơ sở có 295 mô hình, trong đó có 245 mô hình tập thể, 50 điển hình cá nhân đăng ký thực hiện trên tất cả các lĩnh vực. Qua thẩm định, bình xét đã công nhận 263 mô hình, điển hình đạt danh hiệu mô hình “Dân vận khéo” trong đó có 224 tập thể, 39 cá nhân chiếm 89,2% so với tổng số đăng ký.

Đối với cấp huyện, giai đoạn 2018-2020 có 64 mô hình, điển hình đăng ký mô hình “Dân vận khéo”, trong đó có 54 mô hình tập thể, 10 điển hình cá nhân. Qua tiến hành rà soát, thẩm định đã công nhận 53 mô hình gồm 47 tập thể và 6 cá nhân, chiếm hơn 82% so với tổng số mô hình đăng ký. Ngoài ra, huyện còn xét chọn đặc cách 11 mô hình, gồm 10 tập thể và 1 cá nhân.

Các mô hình được công nhận mô hình “Dân vận khéo” trên địa bàn huyện Kiên Lương giai đoạn 2016 - 2020 điều phát huy tác dụng, góp phần rất lớn vào phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, điển hình như giá trị sản xuất nông nghiệp tăng bình quân toàn huyện hơn 5%/năm, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tăng trưởng trên 10%/năm và thương mại - dịch vụ - du lịch tăng hơn 13%/năm. Thu nhập bình quân đầu người của huyện đến nay đạt là hơn 76 triệu đồng/năm. Tỷ lệ hộ nghèo hiện nay giảm còn 1,79% so với dân số.

 Để tiếp tục tổ chức thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2021 - 2025, Ban Thường vụ Huyện ủy đề ra một số nhiệm vụ và giải pháp tập trung thực hiện đó là: Tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức, trách nhiệm các tổ chức trong hệ thống chính trị, cán bộ đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân về mục tiêu, quan điểm và nhiệm vụ công tác dân vận trong tình hình mới; vai trò, vị trí tầm quan trọng của công tác dân vận và phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Tiếp tục nâng cao chất lượng những mô hình đã xây dựng thường xuyên chăm bồi, nhân rộng những mô hình có hiệu quả. Cấp ủy, chính quyền, mặt trận, các đoàn thể các cấp đẩy mạnh nghiên cứu xây dựng mô hình “Dân vận khéo” ở lĩnh vực mình phụ trách. Phấn đấu đến năm 2025 theo lĩnh vực tăng từ 15% - 20% so với mô hình hiện có. Riêng Mặt trận tổ quốc, các tổ chức đoàn thể chỉ đạo theo hệ thống, mỗi tổ chức đoàn thể cơ sở xây dựng ít nhất 02 mô hình mới giải quyết được khó khăn; kịp thời nhân rộng các mô hình có hiệu quả trên các lĩnh vực, đa dạng hóa nội dung xây dựng mô hình theo hướng thiết thực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu thực tiễn và nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân. Chú trọng xây dựng mô hình “Dân vận khéo” phải bám sát nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và của đảng bộ; gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các phong trào thi đua yêu nước, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc đang đặt ra ở địa phương.

Ảnh: Khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2016- 2020 trên địa bàn huyện.

Dịp này, Ban Chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo” huyện Kiên Lương trao giấy chứng nhận 53 mô hình tập thể và cá nhân được công nhận mô hình “Dân vận khéo” cấp huyện. Ban Thường vụ Huyện ủy Kiên Lương tặng giấy khen cho 05 tập thể, 06 cá nhân, Ủy ban nhân dân huyện tặng giấy khen cho 20 tập thể và 02 cá nhân cho các mô hình điển hình xuất sắc trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn huyện.

Thanh Tuấn-HND Kiên Lương